10. Publicitate și Informare
În vederea mediatizării proiectului vor fi organizate 12 conferințe de presă atât la sediul Primăriei Municipiului Oradea, cât și în Cetatea Oradea. Prima dintre ele fiind organizată la momentul demarării proiectului. La acest eveniment vor fi invitați reprezentanții mass-media locale (presă scrisă, audio-vizuală precum și cea electronică) precum și corespondenții locali ai mass-media centrale.


Organizatorii evenimentelor vor pregăti materiale de presă (comunicat de presă) care vor fi distribuite reprezentanților mass-media, materiale ce vor conține detalii privind caracteristicile tehnico-economice ale investiției, modalitatea de finanțare, beneficiile și rezultatele scontate/respectiv obținute, detalii despre lucrările, echipamentele sau dotările incluse în proiect. Pentru înregistrarea reflectării în mass-media a investiției și lucrărilor efectuate va fi întocmită o mapă de presă cuprinzând copii ale materialelor apărute.

Instalarea unui panou temporar pentru informarea publicului în privința proiectului și a sprijinului acordat de către co-finanţatorii Uniunea Europeană şi Guvernul României se va face la debutul lucrărilor. Panoul va fi instalat la intrarea în șantierul de construcții, într-o zonă de maximă vizibilitate, și va fi menținut acolo până la încheierea lucrărilor când va fi înlocuit cu o placă permanentă explicativă care va conține informații legate de proiect și de modul de finanțare al acestuia.

În cadrul activității de informare și conștientizare publică este prevăzută și remiterea unor comunicate de presă cu stadiul lucrărilor, tipărirea de fluturaşi şi pliante. Această acțiune va avea caracter periodic pe durata desfășurării lucrărilor, iar comunicatele de presă, întocmite în conformitate cu Manualul de identitate, vor fi însoțite de fotografii care să prezinte stadiul și evoluția lucrărilor. Comunicatele de presă vor fi remise reprezentanților mass-media locale și corespondenților locali ai mass-media centrale. Deasemenea vor fi editate și alte materiale cu rol de diseminare a rezultatelor proiectului (pliante, afișe, plăcuțe de prezentare a proiectului propus în interiorul fiecărui corp de clădire vizat spre reabilitare, materiale pe suport electronic, etc.). Un alt produs publicitar-informativ va fi reprezentat de un produs video care se v-a efectua pe tot parcursul lucrărilor. El va releva stadiul de pornire şi finalitatea proiectului, etapele şi progresul în revitalizarea Cetăţii Oradea şi va fi postat pe site-ul municipalităţii (www.oradea.ro ) şi al Administraţiei Imobiliare Oradea (www.aioradea.ro ).

După terminarea lucrărilor, pe fiecare material publicitar (ghid, fluturaşi, broşuri...) se va menţiona cui se datorează finanţarea reabilitării şi revitalizării Cetăţii Oradea.

De asemenea, aceste direcţii de comunicare vor fi întregite prin corelarea cu aplicaţia pe POR Axa 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea