2. Realizarea proiectului tehnic
Conform contractului de prestări servicii, privind realizarea SF+PT+DDE, nr. 832/18.07.2007, prestatorul se obligă să finalizeze documentația privind PT+DDE în termen de 2 luni de la data depunerii cererii de finanțare. PT+DDE va fi analizat de către o comisie de verificare și recepție constituită la nivelul instituției, iar după clarificarea eventualelor obiecțiuni se va face recepția documentației.  

Documentația va conține părți scrise, o serie de planșe și desene tehnice de ansamblu dar și de detaliu, planuri de structură, planuri de arhitectură, instalații, planurile de organizare de șantier, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, note de calcul, desfășurător temporal cu respectarea succesiunilor tehnologice logice pentru desfășurarea lucrărilor, extrase de materiale, antemăsurători. Toate acestea vor fi furnizate în cele mai mici detalii astfel încât finalitatea procesului complex de execuție+proiectare să fie realizarea unei lucrări de calitate
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea