9. Activități Financiare – Audit
Auditarea proiectului presupune examinarea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile aferente investiției în cadrul instituţiei şi consemnarea rezultatelor în cadrul unui raport care certifică dacă, în opinia auditorilor, raportările contabile examinate reflectă în mod real situaţia financiară.

Auditul intern pe toată perioada derulării investiției va fi derulat prin Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea. Dar datorită dimensiunii investiției, a cerințelor din domeniu și pentru completarea competențelor existente la beneficiar, va fi contractat serviciul de audit extern al proiectului care va asigura, pe toata perioada proiectului auditarea din punct de vedere financiar organizațional și tehnic. Această activitate va fi derulată de către un auditor extern.
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea