Activitati si Calendar
1. Operațiuni Administrative – Monitorizare
Această activitate este o activitate cu caraceter administrativ și este constituită din principalele acțiuni (management activități proiect, urmărire licitații, urmărire lucrări, raportări, etc. ) desfășurate de echipa de management a proiectului pentru buna derulare a acestuia.
Citeşte mai mult...
 
2. Realizarea proiectului tehnic
Conform contractului de prestări servicii, privind realizarea SF+PT+DDE, nr. 832/18.07.2007, prestatorul se obligă să finalizeze documentația privind PT+DDE în termen de 2 luni de la data depunerii cererii de finanțare. PT+DDE va fi analizat de către o comisie de verificare și recepție constituită la nivelul instituției, iar după clarificarea eventualelor obiecțiuni se va face recepția documentației.  
Citeşte mai mult...
 
3. Obținere avize, autorizație de construcție
Având în vedere caracterul de monument istoric de categoria A, a Cetății Oradea, după realizarea avizării pe plan local urmează o nouă avizare la Comisia Națională a Monumentelor Istorice.
Citeşte mai mult...
 
4. Organizarea achiziției de lucrări
Pentru achiziționarea lucrărilor de reabilitare și modernizare se va întocmi documentația de atribuire, pasul următor fiind publicarea anunțurilor de intenție și participare în cadrul SEAP. Participanții la licitație vor elabora ofertele, odată acestea recepționate se va trece la deschiderea ofertelor și la analiza acestora.
Citeşte mai mult...
 
5. Finalizarea cercetării și descărcării de sarcină arheologică – 48 luni
Datorită specificului monumentului istoric propus spre restaurare și refuncționalizare, și conform legislației din domeniu în vigoare, descărcarea de sarcină arheologică va fi efectuată odată cu execuția lucrărilor de restaurare sau de amenajare a terenului dintre clădiri ca spații publice, pentru readucerea la cota originală de călcare și pentru introducerea sau modernizarea utilităților, după caz .
Citeşte mai mult...
 
6. Execuţie lucrări restaurare, refuncţionalizare şi dotare corpuri de clădire – 57 luni
Principiul de bazã care a stat la baza  reabilitãrii a fost  restaurarea cu conservarea actualei volumetrii atât a palatului princiar (corp A) cât şi a celorlalte corpuri de cladire (corp G, H, I, K, L, M, P), şi restaurarea  pe cât este posibil cu materiale şi finisaje de epocã. Mai jos vom prezenta sumar lucrările de reabilitare. Pentru o studiere mai amănunțită se recomandă a se consulta Studiul de Fezabilitate.
Citeşte mai mult...
 
7. Realizarea sistemului de Iluminat exterior - 27 luni
Se preconizează instalarea pe zidul Cetăţii sau pe traseul aleilor şi în spaţiile verzi a unor corpuri de iluminat exterior – reflectoare pe ziduri, reflectoare de grădină şi de faţadă.

În privinţa modului de evaluare a lucrărilor de instalaţii electrice, trebuie menţionat faptul că s-a încercat o dotare minimală a obiectelor proiectului cu diverse categorii de lucrări strict necesare funcţionării viitoare.
Citeşte mai mult...
 
8. Amenajare spaţii verzi/alei/drumuri
Durate de desfășurare:
-    Amenajare spaţii verzi – 24 luni
-    Amenajare Alei/drumuri - toată durata proiectului

Accesul carosabil şi pietonal în cetate se va face prin partea de Vest dinspre strada Clujului respectiv D.N.1 (E60). În această zonă se propun două parcaje subterane. Accesul secundar este dinspre strada Clujului, respectiv strada Dobrogeanu Gherea prin poarta de Est.
Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit»

Pagina 1 din 2
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea