Grupuri ţintă şi beneficiarii proiectului

Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii:


- Principalul grup țintă vizat de proiect sunt: serviciile administrației publice locală, instituțiile locale, instituțiile de cultură și ONG-urile care își au în acest moment sediul în cadrul Cetății. Prin renovarea, restaurarea și revitalizarea clădirilor din cadrul Cetății Oradea, aceste entități își vor putea desfășura activitățile în condiții de maximă siguranță și, în acest mod vor putea deschide spre populație sau turiști o suprafață mai mare de vizitare și vor putea oferi servicii de o mai mare calitate. Unele dintre aceste instituții se vor putea extinde în spații care acum sunt un adevărat pericol.

- Alt grup țintă îl constituie angajații Municipiului Oradea, ai altor instituții, membrii ai ONG-urilor care sunt găzduite în Cetate. În acest moment condițiile de muncă sunt îngreunate de starea precară a clădirilor, nefuncționalitatea instalațiilor tehnice, etc. Prin îmbunătățirea condițiilor de activitate a acestor persoane serviciile turistice/cultrale livrate de acestea vor avea un nivel ridicat calitativ.

Principalii beneficiari ai acestui proiect de finanțare sunt turiștii, locuitorii orașului Oradea, ONG-urile culturale dar și membrii ONG-urilor/institutiilor culturale, care sunt sau vor fi găzduite în Cetatea Oradea.

În ceea ce privește turiştii, care la nivelul orașului sunt estimați în număr de 43.000 în anul 2007, în conformitate cu statistica anuală a numărului de sosiri în Oradea, inclus în documentul Strategia de marketing turistic – Centrul istoric Oradea și având în vedere specificul turismului local, aceștia fac parte din următoarele categorii:

1. Turişti care fac parte din categoria turismului cultural, religios şi de patrimoniu: turiştii care caută evenimente sau obiective culturale, de patrimoniu sau religioase pentru a le vizita în timpul liber; Pentru această categorie de turişti, Cetatea Oradea reprezintă obiectivul principal al vizitei lor, aceasta fiind ţinta principală sau una dintre locațiile prioritare pentru a fi vizitate pe perioada itinerariului lor, ei dorind să facă din petrecerea timpului liber un scop pentru îmbogăţirea lor pe plan cultural sau religios. În ceea ce privește această categorie de turiști, în special pe perioada de vară, Cetatea Oradea este asaltată de numeroase grupuri organizate care vin cu un scop precis de vizitare a Cetății, în special datorită Sf. Ladislau (a se vedea SF-ul).

2. Turişti care fac parte din categoria turismului curativ. Având în vedere calitățile apei termale din Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai această categorie de turiști este extrem de prezentă în zonă. În această categorie intrând turiştii care vin pentru păstrarea sau redobândirea sănătaţii şi anume: - turiştii europeni occidentali de peste 50 de ani din Germania, Israel, Ungaria, Italia, Austria, SUA, Franţa şi ţările scandinave, Cehia, Ucraina şi fostele ţări iugoslave; - turiştii din fostele ţări socialiste; - turiştii din ţară, reprezentând cei mai importanţi clienţi în acest moment; - turiştii locali Turismul curativ şi termal este specific staţiunilor Băilor Felix şi Băile 1 Mai, Băilor Tinca din judeţul Bihor, 2 staţiuni termale care s-au dezvoltat foarte mult în ultimul timp şi care sunt frecventate din ce în ce mai mult de turişti atât locali, naţionali, cât şi străini. Prin urmare, vizitarea Cetăţii este un obiectiv secundar al concediului lor, dar care pentru mulți dintre ei, se regăseşte cu siguranţă în circuitul lor turistic.

3. Turişti care fac parte din categoria turismului de evenimente, adică cei care vin doar pentru anumite evenimente: și care vin în Cetate în special cu ocazia Festivalurilor. Această categorie este caracterizată prin faptul că turiştii vin special pentru acest eveniment, durata şederii lor este de fapt perioada în care se desfăşoară evenimentul propriu-zis.

4. Turişti care fac parte din categoria ecoturismului, care a câştigat mult în interes în zona noastră şi care cuprinde următoarele categorii de turişti: - turiştii între 25-50 ani din ţările occidentale - şcolarii - tinerii Acești turiști consideră Cetatea Oradea drept o etapă intermediară a vizitei lor.

5. Turişti care fac parte din categoria turismului de afaceri fiind legat de congrese, întruniri de afaceri, întruniri profesionale şi anume: - organizaţiile profesionale şi ştiinţifice; - organizaţiile internaţionale; - organizaţiile neguvernamentale. În această categorie intră turiştii care vin pentru diferite conferințe, congrese, întâlniri de afaceri şi care cu această ocazie vizitează şi Cetatea Oradea. După renovare se presupune că acest grup de turiști va fi mai numeros, deoarece locaţia unor evenimente poate fi chiar în unele spații situate în corpurile reabilitate.

6. Oameni de ştiinţă prin organizarea diferitelor evenimente: conferinţe, simpozioane, lansări de carte; Aceste evenimente au loc, și acum, în Cetatea Oradea, dar pe viitor acestea se vor desfășura pe o scară mai largă, odată cu revitalizarea Cetății.

Al doilea mare beneficiar al renovării/reabilitării este comunitatea locală care va avea foarte mult de câştigat de pe urma restaurării şi revitalizării Cetăţii Oradea, în primul rând pentru că Cetatea Oradea va fi re-introdusă în viața culturală, socială și economică a orașului dar și în circuitul turistic regional, național și internațional. Desigur de aici decurgând şi o creştere a economiei locale, dar în special a numărului și calității evenimentelor și a serviciilor oferite de instituțiile culturale, a conferinţelor naţionale, dar și internaţionale. O repunere în funcţiune a corpurilor de clădire va duce şi la o creştere a numărului locurilor de muncă, în concluzie restaurarea şi revitalizarea Cetăţii Oradea ar fi un mare câştig pentru oraşul Oradea şi pentru locuitorii ei. Prin comunitatea locală se înțelege atât cei 206.223 locuitori ai municipiului Oradea (conform statisticii oficiale a Institutului Național de Statistică, la 1 iulie 2005), acest grup țintă putând fi lărgit la aproape 241.000 locuitori ai orașului Oradea și comunităților învecinate, constituind Zona Metropolitană Oradea, o parte a acestora fiind angajați în servicii din domeniul turismului sau în domenii aferente acestei ramuri de activitate.

O atenție sporită s-a acordat și persoanelor cu dizabilități pentru care în momentul de față anumite zone din Cetate sunt inaccesibile, dar care prin echipamentele și instalațiile prevăzute în proiect vor fi încurajate să viziteze sau să participe la evenimente culturale care se desfășoară în locații situate în zone mai greu accesibile.

A treia categorie de beneficiari ai proiectului îl constituie instituțiile publice, ONG-urile, sau operatori turistic/culturali privați sau publici, care sunt găzduiți în Cetate și care își vor putea desfășura activitatea în condiții moderne putând oferi servicii cultural/turistice de calitate superioară.
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea