Despre Proiect

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local
DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe

Titlul proiectului
REVITALIZAREA CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC. CETATEA ORADEA COMPLEX CULTURAL TURISTIC EUROPEAN


ROMÂNIA
REGIUNEA: Nord - Vest
JUDEŢUL: Bihor
LOCALITATEA: Oradea


COD SMIS
– 1590
Contract de finanţare nr. 364 din 11.06.2009


Perioada de implementare

IUNIE 2009 – IULIE 2015

Scop
Scopul acestui proiect este acela de a reintroduce în circuitul turistic național, regional și internațional: Cetatea Oradea ca un centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural și turism. Totodată, prin îndeplinirea acestui scop proiectul își propune și crearea unor surse de venit suplimentar la nivel regional şi local, crearea de noi locuri de muncă în domeniul culturii, turismului și a ramurilor economice conexe.
Citeşte mai mult...
 
Obiectiv general
Proiectul are ca obiectiv general transformarea zonei Cetății Oradea într-o zonă de interes turistic major, poartă culturală și de patrimoniu de intrare sau ieșire în circuitele culturale din regiune, nucleu al turismului cultural şi de patrimoniu, pilon de dezvoltare durabilă urbană și centru multicultural european, cu amânarea veniturilor directe ale administrației publice în favoarea creșterii vitezei procesului controlat de repunere în valoare.
 
Obiectiv specific
Obiectivele specifice sunt:

-  Consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncţionalizarea corpurilor de clădire A, G, H, I, K ,L, M, P, însumând aproximativ 13514,7 mp construcții, aproximativ 190 încăperi și 13514,25 mp suprafețe exterioare;

-  Creșterea accesibilității monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și decorativă, amenajări peisagistice;
Citeşte mai mult...
 
Valoarea Finanțării


NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
I
Valoarea totală a proiectului, d.c.:
36.780.329,12
a.
Valoarea neeligibilă a proiectului
1.601.000,00
b.
Valoarea eligibilă a proiectului
29.306.839,60
c.
TVA
5.872.489,52
II
Contribuţia proprie în proiect, d.c.:
8.059.626,52
a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
586.137,00
b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile*(NOTĂ)
1.601.000,00
c.
Autofinanţarea proiectului
0
d
TVA 5.872.489,52
III
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 28.720.702,60

*(NOTĂ): Prin HGR 1424/2007 privind aprobarea Programului Multianual de Asistență tehnică pentru autoritățile locale, Municipiului Oradea i-a fost alocată suma de 1.312.000 RON pentru întocmirea documentatiei tehnico economice necesare accesării de fonduri nerambursabile, aferente acestui proiect. Diferența de 289.000 RON a fost suportată din bugetul de venityuri si cheltuieli a Municipiului Oradea
 
Grupuri ţintă şi beneficiarii proiectului

Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii:


- Principalul grup țintă vizat de proiect sunt: serviciile administrației publice locală, instituțiile locale, instituțiile de cultură și ONG-urile care își au în acest moment sediul în cadrul Cetății. Prin renovarea, restaurarea și revitalizarea clădirilor din cadrul Cetății Oradea, aceste entități își vor putea desfășura activitățile în condiții de maximă siguranță și, în acest mod vor putea deschide spre populație sau turiști o suprafață mai mare de vizitare și vor putea oferi servicii de o mai mare calitate. Unele dintre aceste instituții se vor putea extinde în spații care acum sunt un adevărat pericol.
Citeşte mai mult...
 


Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea