Obiectiv specific
Obiectivele specifice sunt:

-  Consolidarea, conservarea, restaurarea și refuncţionalizarea corpurilor de clădire A, G, H, I, K ,L, M, P, însumând aproximativ 13514,7 mp construcții, aproximativ 190 încăperi și 13514,25 mp suprafețe exterioare;

-  Creșterea accesibilității monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces, iluminarea exterioară și decorativă, amenajări peisagistice;

-  Reintroducerea unor funcțiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambiențe culturale: MUZEUL CETĂŢII, LAPIDARIUM, MUZEUL PÂINII, BIBLIOTECA Cetatii, spații expoziționale, centre de degustare a produselor tradiţionale(restaurantul medieval), centre de promovare a meșteșugurilor și artei tradiționale;

- Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiune, respectând principiile dezvoltării durabile prin crearea și găzduirea unui consorțiu cultural în cadrul Cetății Oradea, prin organizarea de evenimente culturale noi sau prin dezvoltarea evenimentelor deja existente adică organizarea a două festivaluri anuale, și a altor 20 evenimente culturale de mici dimensiuni anual în primii trei ani după reabilitarea monumentului;

- Extinderea sezonului turistic și chiar eliminarea extrasezonalității vizitării obiectivul turistic, de patrimoniu și cultural: Cetatea Oradea prin introducerea sa în circuitul turistic și cultural European și prin revitalizarea unor activități economice tradiționale în Cetate, reflectată în creșterea cu 200% a numărului de turiști în lunile de toamnă, iarnă, în termen de 36 luni de la finalizarea proiectului ;

- Creşterea cu 300% a numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională datorită reintroducerii în circuitul turistic al unui monument de importanță majoră pentru istoria și cultura regiunii: Cetatea Oradea, în termen de 36 luni de la finalizarea proiectului.

- Instalarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități în corpurile de clădire reabilitate în special în Corpul A și I (șase bucăți).

- Creșterea eficienței energetice în corpurile reabilitate cu 100%.

- Crearea unui mediu propice conservării monumentului și a derulării în bune condiții a activăților desfășurate în funcțiunile nou create prin instalarea a 13 echipamente de climatizare.

- Creșterea cu 20% a orădenilor interesați de procesul de revitalizare a Cetății pe perioada proiectului, datorită campaniei de promovare și informare.
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea