Istoric Cetatea Oradea
scurt-ist1_copy
Secolul XI:
Regele Ladislau I(1077-1095) a zidit o mănăstire fortificată cu hramul Sfintei Fecioare Maria.Ulterior, întemeiază în cetate episcopia romano-catolică de Oradea.
27 iunie 1192: Papa Celestinus III a emis un act prin care are loc sanctificarea regelui Ladislau I, fondatorul cetăţii orădene, transformată, prin acest eveniment, într-un loc de pelerinaj al cărui prestigiu va spori constant.

Secolele XI-XIII:
Cetatea era o fortificaţie(castrum), cu val de pământ şi palisadă, ziduri de piatră pe anumite porţiuni şi turnuri din lemn la poartă şi la colţurile incintei.

Anul 1241:
- Magistrul Ruggero di Puglia descrie în poemul Carmen miserabile cucerirea şi incendierea Cetăţii Oradea în timpul invaziei tătaro-mongole.

Februarie 1245:
- În urma Conciliului de la Lyon, unde s-au pus bazele unei politici coerente a statelor catolice în faţa ameninţării tătare, graţie facilităţilor acordate, debutează şi la Oradea un amplu proces de reconstrucţie.

Circa 1290:
- Roland, fiul lui Toma, din familia de voievozi ai Transilvaniei Borşa, datorită conflictelor familiei sale cu puterea regală, căreia episcopii orădeni i-au rămas fideli, atacă şi provoacă mari distrugeri cetăţii aflată în plin proces de reconstrucţie.

Secolul XIV :
Se ridică noua cetate medievală de formă heptagonală; incinta era flancată neregulat cu turnuri şi înzestrată cu creneluri; poarta protejată de două turnuri masive; spre sud a fost construit un palat episcopal de factură gotică, al cărui zid exterior era şi zid de incintă, pe latura sa de sud-vest existând a doua intrare în cetate.

1342-1370 : A fost ridicată o catedrală de dimensiuni impresionante, în stil gotic, cu trei nave şi altarul octogonal, o faţadă cu două turnuri şi contraforţi masivi; în interior s-au realizat ample lucrări de decorare şi s-au ridicat numeroase altare.
1360-1370: Fraţii Martin şi Gheorghe din Cluj realizează în Cetatea Oradea statuile celor trei regi maghiari canonizaţi: Ştefan I, Ladislau I şi Emeric.

20 mai 1390: Aceeaşi artişti sculptori au dezvelit statuia ecvestră a regelui Ladislau I, în mărime naturală şi aurită pe toată suprafaţa, realizată la comanda regelui Sigismund de Luxembourg(1387-1437).

25 august 1401: Papa Bonifaciu al IX-lea a acordat un privilegiu catedralei din cetate, ridicând-o la rangul bisericilor San Marco din Veneţia şi Santa Maria Portiuncula din Assisi.Astfel, catedrala devine loc de pelerinaj catolic pe plan european.

1427: Episcopia din cetatea orădeană dispunea de un corp de oaste propriu(banderie), care număra 500 de călăreţi şi tot atâţia pedestraşi, recrutată mai ales din rândul voievozilor români din Bihor.În fruntea sa au căzut în luptă episcopii Giovanni de Dominis da Arbe, în cruciada de la Varna(1444) şi Perenyi Ferenc, în bătălia de la Mohacs(1526).

31 martie 1412: De Paşti, poposeşte pentru două săptămâni în cetate, regele Vladislav Jagello al Poloniei, însoţit de regele Sigismund de Luxemburg, în apropierea dintre cei doi având un merit semnificativ şi Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti.

Secolele XII-XV:
În catedrala din cetate sau în cimitirul ei, au fost înmormântate 7 capete încoronate: Ladislau I, Andrei al II-lea, Ştefan al II-lea, Ladislau al IV-lea Cumanul, regina Beatrix, regina Maria şi regele-împărat Sigismund de Luxemburg.În 1367, a fost înmormântată şi Elisabeta, soţia ducelui Ladislau de Opulia, palatinul Ungariei, fiica lui Nicolae Alexandru Basarab.

Secolele XIV-XV:
Episcopii orădeni au îndeplinit misiuni diplomatice pentru regii Ungariei pe la diverse curţi europene, astfel: Andrei Bathori(1329-1245) pentru regele Carol Robert de Anjou în Italia la curtea regelui Neapolelui(1333); Demetrius(1345-1372) pentru regele Ludovic cel Mare la curtea domnului Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab şi în Italia la curtea regelui Neapolelui; Ioan Filipecz Pruis pentru regele Matei Corvin în Italia, la Neapole(1476), Urbino şi Roma(1482), Milano(1487).

Secolul XV :
“Vârsta de aur” a cetăţii, important centru al umanismului şi Renaşterii în spaţiul central-estic european. Cei mai reprezentativi pentru această perioadă au fost episcopii Andrea Scolari, supranumit Florentinul(1409-1426), Ioan Vitez de Zredna(1444-1465) şi Sigismund Thurzo(1506-1512).


7 februarie 1474:Paşa de Semendria, Ali Oglu Malcovici, a organizat un atac fulger pe timp de iarnă împotriva Cetăţii Oradea, pe care o prădează năvălind pe furiş.


 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea