Stadiul de implementare a proiectului de revitalizare a Cetăţii Oradea
Municipiul Oradea, a obţinut o finanţare nerambursabilă în cadrul  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local, Domeniul de interventie  5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe pentru proiectul „Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii in Circuitul Turistic- Cetatea Oradea Complex Cultural Turistic European - Etapa I”, această situaţie fiind parafată prin semnarea contractului nr. 364 / 11.06.2009.

 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea