Dezbateri publice

Dezbatere publica privind proiectul Regulamentului local de publicitate în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică : - proiectul(...)

Dezbatere publică privind Strategia de parcări a municipiului Oradea

Primăria Oradea anunţă că joi, 14 septembrie 2017, ora 17.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică privind „Strategia de parcări a municipiului Oradea". Toţi cetăţenii interesaţi sunt(...)

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND REGULAMENTUL PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI ORADEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea propune spre dezbatere publică REGULAMENTUL PENTRU STIMULAREA(...)

Dezbatere Publică privind revizuirea Regulamentului Local de Urbanism

Având în vedere faptul că revizuirea Planului Urbanistic General (PUG) aprobat prin HCL nr. 501/2016, respectiv revizuirea Regulamentului Local de Urbanism sunt subiecte foarte importante pentru comunitatea orădeană prin(...)

Dezbatere publică privind măsurile de supraimpozitare a cladirilor neingrijite pentru anul 2018

Primăria Oradea anunţă că joi, 8 iunie 2017, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea o dezbatere publică despre actualizarea Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor neîntreținute - 2017. Toţi(...)

DEZBATERE PUBLICĂ - PREZENTAREA PUBLICĂ A REZULTATELOR PRIVIND REFACEREA/REVIZUIREA HĂRȚII DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI ORADEA REPREZENTÂND SITUAȚIA ANULUI 2016

Având în vedere obligaţiile administrațiilor publice locale prevăzute de Hotararea Guvernului nr. 321 / 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului, republicată și actualizată cu modificările și completările(...)

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ALE MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU ANUL 2017

Primăria Oradea anunţă că vineri, 24 martie 2017, ora 16.00, va organiza în Sala Mare a Primăriei Oradea, dezbaterea publică privind Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Oradea pentru anul 2017. Toţi(...)

Dezbatere publică a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURILE DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE ÎN SPAȚII SPECIAL AMENAJATE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DRUMURILE PUBLICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Oradea propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE(...)

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni