Dezbateri publice

Dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea

Direcţia Tehnică va organiza joi, 04.06.2015, ora 1600, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea o dezbatere publică privind completarea şi actualizarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru(...)

Dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea

Administrația Imobiliară Oradea va organiza miercuri, 25 martie 2015, in sala mare a Primăriei Oradea, de la ora 16:00 o dezbatere publică privind Regulamentul de Organizare si Funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea(...)

DEZBATERE PUBLICA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI ORADEA

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Tehnică anunţă publicul interesat că marti 3 martie 2015, ora 17 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, are loc dezbaterea publică privind aprobarea Regulamentului de(...)

Dezbatere publica privind modificarea si completarea H.C.L nr. 428/28.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea transportului de personae, marfuri sau bunuri in regim taxi si a activitatii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Oradea

PROIECT DE HOTARAREprivind modificarea si completarea H.C.L nr. 428/28.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea transportului de personae, marfuri sau bunuri in regim taxi si a activitatii de dispecerat(...)

Dezbatere publica privind Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice supraetajate din municipiul Oradea

Dezbaterea publica va avea loc in data de 18.07.2014 la ora 10.00 in Sala mica a Primariei municipiului Oradea. Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare referitoare la acest proiect se pot transmite până în(...)

Dezbatere publică organizată de ASCO

Administraţia Socială Comunitară Oradea a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare aflat în structura Administraţiei(...)

Dezbatere publică privind proiectul pentru Regulamentul local de publicitate pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică :- proiectul(...)

Dezbatere publică privind proiectul regulamentului de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, precum şi unele reguli privind circulaţia acestora în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Direcţia Tehnică şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică : -proiectul de(...)

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert