Dezbateri publice

Dezbatere publică privind proiectul pentru Regulamentul local de publicitate pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Instituţia Arhitectului Şef şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică :- proiectul(...)

Dezbatere publică privind proiectul regulamentului de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, precum şi unele reguli privind circulaţia acestora în municipiul Oradea

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Direcţia Tehnică şi Poliţia Locală Oradea, aduc la cunoştiinţă publică : -proiectul de(...)

Dezbatere publică

In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Administrația imobiliară Oradea aduce la cunostința publică: proiectul de hotărâre privind(...)

Dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de autorizaţii taxi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria municipiului Oradea aduce la cunoştinţa publică: proiectul de hotărâre pentru aprobarea(...)

Dezbatere publică cu privire la stabilirea zonelor unitare de încălzire

Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Tehnică anunţă publicul interesat că miercuri, 10 iulie 2013, ora 17 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea, are loc o dezbatere publică privind aprobarea „Studiului(...)

Dezbatere publică privind ”Regulamentul de acordare a facilităților la transportul local de călători pentru elevii și studenții din municipiul Oradea”

Administrația Socială Comunitară Oradea va organiza în data de 16 mai 2013, de la ora 16:00, în Sala "Traian Moșoiu" a Primăriei Oradea, o dezbatere publică pe tema "Proiectului de hotărâre privind aprobarea(...)

Dezbatere publică pe tema conceptului general de dezvoltare urbană - Masterplanul Oradea 2030

In cadrul procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Strategiei de dezvoltare urbană a municipiului, reprezentând etapa a II-a din cadrul proiectului de refacere a planului urbanistic general al(...)

M I N U T A nr. 60124 din 12.03.2013 privind dezbaterea publica a Proiectului de hotarare pentru eliberarea unei licente de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

M I N U T Anr. 60124 din 12.03.2013privind dezbaterea publica a Proiectului de hotarare pentru eliberarea unei licente de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale (...)

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert