Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente , Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea

Marti , 11 Martie 2014, 8:53

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente , Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente , Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente , Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea


A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente ,

Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unei cladiri cu destinatia sala de evenimente pe parcela identificata cu nr. cad. 180260, situata in zona Caii Aradului cu acces din str. Czaran Gyula.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC Dorulet Comimpex SRL , se vor stabili conditiile de reconversie functionala a zonei delimitate de PUZ-urile aprobate prin HCL 747/2007, HCL 118/2013 si HCL 837/2005, primele parcele dupa drumul de incinta de la vest, prima parcela din sudul parcelei care a generat PUZ-ul si Calea Aradului. Se va  studia amplasarea constructiilor respectand urmatoarele conditii:

- functiunea propusa : comert si servicii

- regim de inaltime: max. P+Ep;

- indici de utilizare a terenului: POTmax. 40%, CUTmax.0,5;

- in incinta se vor amenaja spatii de parcare si zone verzi conform reglementarilor stabilite prin HG 525/1996

- se vor studia conditiile de accesibilitate corelat cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 12-18.03.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu publicul , in intervalul orar 11.00-15.30. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19-23.03.2014.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire sala de evenimente , Calea Aradului nr. cad. 180260 -Oradea