Trimite unui prieten

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

Marti , 17 Septembrie 2013, 12:50

Exportă PDF - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E  in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Tipărește pagina - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E  in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E  in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborarea PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E

 in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 21.08.1013 - 14.09.2013, destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor pentru

 

PUZ modificator - Construire imobil locuinte colective P+E ÷ D+P+6E in trepte, str. Apateului nr.4, nr.cad. 16937-Oradea

 

            a fost depusa o sesizare cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism

            Prin adresa nr.192175/10.09.2013, d-nul Racolta Ioan, in calitate de presedinte al  Asociatiei de Proprietari „Curcubeul",  a formulat unele obiectiuni la propunerile din PUZ cu privire la numarul mare de apartamente propuse  care ar conduce la disfunctii in alimentarea cu agent termic a blocurilor existente, precum si la o stare de discomfort datorata traficului intens generat de autoturismele viitorilor proprietari. Pe de alta parte este exprimata ingrijorarea cu privire la sapaturile ce vor afecta structura de rezistenta a blocului PB7 care, potrivit celor relatate in sesizarea depusa, este amplasat pe un spatiu de umplutura.

            Sesizarea a fost transmisa initiatorului PUZ-ului prin adresa nr. 178953 din 16.09.2013, in vederea formularii unui raspuns in termenul legal prevazut (5 zile de la primirea notificarii)

          In scopul elucidarii tuturor problemelor aduse in discutie, Institutia Arhitect-sef, va organiza o dezbatere publica la care vor fi invitati proprietarii direct afectati, initiatorul PUZ-ului, precum si reprezentanti ai institutiilor abilitate.

 

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu