PETITII:
   Depune petitie  
   Stadiu cereri  
   Ajutor  
 
     
  
Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).
 
Pentru informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal clic aici.
 
Pentru depunerea unei petiţii completaţi formularul următor:
Tip persoană: 
Nume:* 
Prenume:* 
Denumire:* 
Reprezentant legal:* 
E-mail:* 
Introduceţi o adresă de email validă.
Veţi primi un email pentru a confirma cererea.
Telefon: 

Adresa
Ţara:* 
Judeţ:* 
Localitate:* 
Sector: 
Sat: 
Artera:* 
Număr:* 
Bloc: 
Apartament: 
Cod poştal: 


Ataşare fişier: 
Puteţi ataşa fişiere cu dimensiunea maximă de 20M care au extensia .jpg, .png, .pdf

Cuprins act:  

 Sunt de acord cu termenii si conditiile 
 Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare.
Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele furnizate.
În cazul în care aceste date sunt gresite/false nu vă vom putea furniza informatiile/datele solicitate.
Vă multumim.