ANUNT, privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren in trei loturi , pentru amplasare case de locuit unifamiliale, str. Gurghiului, nr.68, nr. cadastral 206984, Oradea

Înapoi la galerii