Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
143 / 2018 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 14 din 29.01.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2 - 2018
142 / 2018 pentru modificarea Articolului 3 aferent HCL nr. 412 / 25.05.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea” 2 - 2018
140 / 2018 privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 486 / 22 iunie 2017 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2 - 2018
135 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor” 2 - 2018
134 / 2018 unui nou model de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare şi implementare a proiectului pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 2 - 2018
131 / 2018 privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu– Extindere , compartimentari intrioare si reabilitare fatade cladire existenta, str. Bradului nr.6, nr.cad.187248 Oradea 2 - 2018
130 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire ansamblu de locuinte colective, str. Ciheiului nr.35, nr.cad. 184321, 196780, 196822 si nr.topo 517/3 Oradea 2 - 2018
129 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Ovidiu Cotrus, nr.23 nr.cad. 197768, 197769 – Oradea 2 - 2018
128 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire aparthotel cu cabinet medical str. Gheorghe Doja, nr.182A nr.cad. 200365 – Oradea 2 - 2018
114 / 2018 pentru aprobarea vânzării a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 169226 și 169227, situate în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Poinar Cosmin - Alin 2 - 2018
112 / 2018 pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.I.R.,a suprafeţei totale de 102.571 mp, reprezentând teren afectat de obiectivele de investiții „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului 2 - 2018
111 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182031 - Oradea, aferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului 2 - 2018
109 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2018 2 - 2018
108 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2018 2 - 2018
105 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2018 2 - 2018
91 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local 1 - 2018
90 / 2018 PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2017 1 - 2018
89 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea. 1 - 2018
88 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. 1 - 2018
87 / 2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 35 din 03.02.2016 și modificat prin H.C.L. nr. 841 din 28.09.2017 1 - 2018

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni