Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
477 / 2019 privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare 5 - 2019
475 / 2019 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 5 - 2019
474 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 5 - 2019
473 / 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\ 5 - 2019
472 / 2019 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 5 - 2019
471 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, în suprafață de 2.160 mp, identificată cu nr. cadastral 192681 şi înscrisă în CF 192681, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 5 - 2019
470 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 şi înscrisă în CF 192684, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 5 - 2019
468 / 2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Drum Colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață totală de 3.457 mp, afectat de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului 5 - 2019
467 / 2019 privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între str. Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, constând în teren și construcție, afectate de coridorul acestei lucrări 5 - 2019
465 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraetajate pe str. Brașovului, Oradea. 5 - 2019
464 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național “Iosif Vulcan”, situate în strada Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea 5 - 2019
463 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – George Barițiu. 5 - 2019
461 / 2019 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor 5 - 2019
460 / 2019 privind abrogarea H.C.L. nr. 845 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea 5 - 2019
459 / 2019 privind aprobarea indicatorior tehnico-economici în vederea realizării investiției: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II – Faza PT 5 - 2019
451 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate pe str. Pandurilor, str. Valea Frumoasă, respectiv str. Strugurilor 5 - 2019
450 / 2019 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.472 mp, teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Ion Isaiu în Cartierul Tineretului 5 - 2019
449 / 2019 pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată in baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 5 - 2019
448 / 2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investițiilor stabilite conform contractului de concesiune nr. 1495/17.09.2015 în sarcina societății Lootus Center SA, pe terenul identificat cu nr. cad. 192153 și pe domeniul public adiacent amplasamentului situat în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul 5 - 2019
447 / 2019 Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Protocolul încheiat în anul 2009 cu Episcopia Romano – Catolică Oradea, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită către Municipiul Oradea a suprafeței de 40.884 mp, teren reprezentând Parcul Palatului Baroc. 5 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta