Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
912 / 2019 pentru modificarea și completarea art. 1 a HCL nr. 525/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 11 - 2019
911 / 2019 privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov 11 - 2019
910 / 2019 privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 11 - 2019
909 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2019 11 - 2019
908 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020 10 - 2019
907 / 2019 privind abrogarea HCL nr. 748 / 12.09.2019, abrogarea HCL nr. 5 / 22.01.2019 si aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Școala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 10 - 2019
906 / 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III” revizia III, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 10 - 2019
905 / 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\ 10 - 2019
904 / 2019 privind completarea si modificarea Art. 3 din HCL nr. 546 din 11 iulie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448 10 - 2019
903 / 2019 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE 10 - 2019
902 / 2019 privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 10 - 2019
901 / 2019 privind susţinerea organizării “ Zilei Porţilor Deschise” la Centrele de zi pentru copii şi tineri cu sindrom DOWN 10 - 2019
900 / 2019 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea 10 - 2019
898 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona industriala studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.946/2017; Concesionare teren; Construire hale depozitare si logistice, service auto pentru camioane, zona str.Uzinelor, nr.cad.184941, 184165, 200159, 200160, 202019 - Oradea 10 - 2019
897 / 2019 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str. Marin Preda – str. Vasile Carlova, nr. cad. 201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea 10 - 2019
895 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str. Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea 10 - 2019
892 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str. Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea 10 - 2019
889 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str. Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008 - Oradea 10 - 2019
888 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.cad. 161519, Oradea 10 - 2019
887 / 2019 privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea în vederea selectării unui partener pentru dezvoltarea si administrarea parcărilor de pe raza Municipiul Oradea 10 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei