Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
559 / 2018 privind respingerea Proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR pentru completarea și modificarea HCL nr.504/31.07.2006 privind aprobarea inscripționării și corectării în ortografia limbii maghiare a acelor denumiri de străzi care poartă numele unor personalități maghiare 5 - 2018
558 / 2018 aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi 5 - 2018
557 / 2018 pentru completarea și îndreptarea erorii materiale din HCL 962/27.11.2017 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea 5 - 2018
556 / 2018 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea 5 - 2018
555 / 2018 Privind atribuirea denumirii „Aleea Anna Marossy - biolog” pentru aleea pietonală situată în Parcul Libertății 5 - 2018
554 / 2018 Pentru corectarea denumirii strazii Vágό Iosif cu denumirea Vágό Jόzsef 5 - 2018
553 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat prin HCL nr.73/2011, str. Calea Sântandrei, nr.cad.200023, 200024, 200025 - Oradea 5 - 2018
552 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe zona str.Caișilor, nr.cad. 201224 -:- 201228, Oradea 5 - 2018
551 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+E, str. Vasile Carlova nr.12, nr.cad.155848 - Oradea 5 - 2018
550 / 2018 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 5 - 2018
549 / 2018 privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea 5 - 2018
548 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 5 - 2018
547 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane 5 - 2018
546 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Modpack System SRL, act aprobat prin HCL nr. 390/2017 5 - 2018
545 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Real Expert Advertising SRL, act aprobat prin HCL nr. 388/2017 5 - 2018
544 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 5 - 2018
543 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I 5 - 2018
542 / 2018 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA 5 - 2018
541 / 2018 privind retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare WC-uri publice de la societatea Administraţia Domeniului Public SA 5 - 2018
540 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert