Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
659 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile august 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019 7 - 2019
656 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării lucrărilor de intervenție de urgență la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea 7 - 2019
655 / 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan”), Oradea 7 - 2019
654 / 2019 pentru darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului - proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr. 1 7 - 2019
633 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din str Aleea Peneș Curcanu 7 - 2019
632 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentru aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări în sensul actualizării poz. 4 și 23 7 - 2019
631 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp,reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietate publică a Municipiului Oradea 7 - 2019
630 / 2019 pentru aprobarea transmiterii în administrarea Universităţii din Oradea a imobilului situat în strada Făgărașului, identificat cu nr. cadastral 199645 - Oradea 7 - 2019
629 / 2019 privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\ 7 - 2019
628 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren, cu suprafața de 30.435 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Calea Sântandreiului 7 - 2019
625 / 2019 pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea,situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II 7 - 2019
624 / 2019 privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum naţional din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiţiei de utilitate publică„Pasaj denivelat 7 - 2019
623 / 2019 privind desemnarea viceprimarului ca primul înlocuitor de drept al primarului 7 - 2019
622 / 2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public local “Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor 7 - 2019
621 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104 7 - 2019
620 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri in P-ţa Ferdinand” ZONA2” 7 - 2019
619 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri in p-ţa Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104 7 - 2019
618 / 2019 privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 7 - 2019
617 / 2019 privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 1285/2018 7 - 2019
616 / 2019 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019 7 - 2019

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei