Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
269 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Poliţia Locală Oradea 3 - 2019
268 / 2019 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publicăal municipiului Oradea pentru anul 2019 3 - 2019
267 / 2019 pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea –cu destinația de locuinţă de serviciu pentru medici 3 - 2019
266 / 2019 privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului - construcție și teren - înscris în CF nr. 172748 cu nr. cadastral 10898(-C1), 3 - 2019
265 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp,reprezentând teren public - Piaţa Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului 3 - 2019
264 / 2019 pentru completarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 661 din 19.07.2018, cu noi articole privind însușirea planului topografic care conţine coridorul de expropriere şi lista cu imobilele şi proprietarii afectaţi de traseul lucrărilor la obiectivul de investiție „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)” 3 - 2019
263 / 2019 pentru aprobarea preluării suprafeţei de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului„Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, necesare realizării investiţiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea şi în proiectul Pasaj pietonal şi ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici 3 - 2019
261 / 2019 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazabannr. 52 bl. S110 et. 2, ap. 45 3 - 2019
260 / 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor 3 - 2019
259 / 2019 pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele sociale 3 - 2019
257 / 2019 pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa II” 3 - 2019
256 / 2019 pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate 3 - 2019
255 / 2019 pentru declararea interesului public local în vederea realizării unui proiect privind 3 - 2019
253 / 2019 pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioşia)identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea, 3 - 2019
251 / 2019 privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea 3 - 2019
250 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp, reprezentând teren public - drum de legătură între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel 3 - 2019
245 / 2019 pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenulînscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 - Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuitprin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului 3 - 2019
244 / 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I 3 - 2019
236 / 2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/17.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la 3 - 2019
235 / 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați„ 3 - 2019

Centenar
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta