Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
929 / 2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 9 - 2018
928 / 2018 pentru aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul : “ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ” 9 - 2018
927 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 9 - 2018
926 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – 9 - 2018
925 / 2018 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de rezidentiale cu dotari si functiuni complementare Parcelare teren pentru locuinte zona str.Renasterii - str.Raspantiilor,nr.cad.200956-:-200960 - Oradea 9 - 2018
924 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Piersicilor, nr.cad.20936, 192123, Oradea 9 - 2018
923 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren, str. Rimler Karoly, nr.29k nr.cad. 200346 – Oradea 9 - 2018
922 / 2018 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Oradea 9 - 2018
914 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 40 mp, 41 mp, 83 mp, 263 mp şi 218 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor 9 - 2018
913 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipirea suprafeței de 20.561 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale 199163, 200231, 201460 și 201462 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II 9 - 2018
912 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.812 mp, reprezentând teren cu destinaţia de \\ 9 - 2018
895 / 2018 pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 9 - 2018
893 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în municipiul Oradea, Aleea Rogerius nr. 2C, bl. N3, et. 4, ap. 44 9 - 2018
892 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. B29, et. 4, ap. 85 9 - 2018
890 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 9 - 2018
889 / 2018 privind luarea măsurilor necesare continuării, respectiv finalizării investiției „Parking subteran strada Independenței Oradea” 9 - 2018
888 / 2018 pentru completarea art. 19 si introducerea unei noi anexe - Anexa nr.33 A in Hotărârea Consiliului Local nr. 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018 9 - 2018
887 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane pe strada Independentei 9 - 2018
886 / 2018 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Oradea a unor bunuri rezultate în urma realizării investiţiei „Amenajare Parc Sportiv Salca III - Oradea” 9 - 2018
885 / 2018 privind respingerea Proiectului de Hotărâre iniţiat de grupul de consilieri municipali UDMR pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul loc 9 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert