Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
56 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020 2 - 2020
55 / 2020 privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2 - 2020
54 / 2020 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI 2 - 2020
53 / 2020 pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, 2 - 2020
52 / 2020 privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155 2 - 2020
51 / 2020 privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 142 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156 2 - 2020
50 / 2020 pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020 2 - 2020
49 / 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 2 - 2020
48 / 2020 privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A. 2 - 2020
47 / 2020 privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202 2 - 2020
46 / 2020 pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020 2 - 2020
45 / 2020 privind aprobarea organizării licitaţiei publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea 2 - 2020
44 / 2020 privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea 2 - 2020
43 / 2020 privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 2 - 2020
42 / 2020 privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare 2 - 2020
41 / 2020 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14 imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2 - 2020
40 / 2020 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2 - 2020
39 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren, 2 - 2020
38 / 2020 pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea 2 - 2020
35 / 2020 privind abrogarea H.C.L. nr. 300/27.03.2018 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară și prescolară în municipiul Oradea 2 - 2020

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei