Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
165 / 2020 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea” 3 - 2020
164 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 3 - 2020
163 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea ” 3 - 2020
162 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea” 3 - 2020
161 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Sinagoga Sion” 3 - 2020
160 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche” 3 - 2020
159 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3” din municipiul Oradea 3 - 2020
158 / 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ ILUMINAT ARHITECTURAL CASA DEUTSCH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 4” din municipiul Oradea 3 - 2020
157 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 3 - 2020
156 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 3 - 2020
155 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 3 - 2020
154 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 3 - 2020
153 / 2020 privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 3 - 2020
152 / 2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Ion Cantacuzino, nr. 56 3 - 2020
151 / 2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7 3 - 2020
150 / 2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25 3 - 2020
149 / 2020 privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății 3 - 2020
148 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020 3 - 2020
147 / 2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern 3 - 2020
146 / 2020 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ” 3 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei