Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
616 / 2018 pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a trei parcele de teren situate în municipiul Oradea, str. Thurzó Sándor, în vederea edificării de construcţii 6 - 2018
615 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 4.665 mp, identificat cu nr. cadastral 177433 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Decitex RO S.R.L 6 - 2018
614 / 2018 privind aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a dreptului de concesiune conferit Companiei de Apă Oradea S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 12.02.2015 privind concesionarea a trei parcele de teren situate în zona stadionului Motorul - calea Clujului 6 - 2018
613 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.174 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Vântului 6 - 2018
610 / 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Universitatea Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, în vederea realizării Diagnozei Sociale a Municipiului Oradea 6 - 2018
609 / 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2018-2019 6 - 2018
608 / 2018 privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 6 - 2018
607 / 2018 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „ Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu „ 6 - 2018
606 / 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2018 6 - 2018
605 / 2018 privind aprobarea Masterplanului Campusului Universitar Integrat din Oradea 6 - 2018
604 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii Compania de Apa Oradea SA în sensul radierii punctului de lucru din comuna Santandrei nr.526 şi completării obiectului de activitate 6 - 2018
603 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 29 iunie 2018 (a doua convocare) 6 - 2018
602 / 2018 privind aprobarea Acordului de Colaborare ce urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea reabilitarii imobilului situat in Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, inscris in CF. nr.157023 6 - 2018
600 / 2018 privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea a unui Contract de superficie cu societatea Nymphaea Resort SRL 6 - 2018
599 / 2018 privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio 6 - 2018
598 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 6 - 2018
597 / 2018 privind modificarea HCL 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea 6 - 2018
596 / 2018 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA 6 - 2018
595 / 2018 privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio 6 - 2018
594 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Termoficare Oradea SA 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert