Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
863 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de31 august 2018 9 - 2018
862 / 2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 788/ 31.08.2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“ 8 - 2018
861 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 8 - 2018
860 / 2018 pentru aprobarea completarii si modificarii Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Oradea 8 - 2018
859 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 93 mp şi 281 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea 8 - 2018
858 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 1252 - Oradea, reprezentând teren cu construcții aferente Depozitului de materiale al societății Companiei de Apă Oradea S.A. situat pe strada Barcăului nr. 202 8 - 2018
857 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind realizarea obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride – Piața Emanuil Gojdu - Oradea 8 - 2018
856 / 2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 1.980 mp și 586 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir 8 - 2018
855 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”,proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului 8 - 2018
852 / 2018 privind aprobarea realizării proiectului “Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea - Etapa II”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local 8 - 2018
851 / 2018 privind aprobarea realizării proiectului “Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea - Etapa I”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere a acestei lucrări de utilitate publică de interes local 8 - 2018
849 / 2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Municipiul Oradea 8 - 2018
847 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 57 bl. S80 et. 1, ap. 32 8 - 2018
845 / 2018 privind abrogarea H.C.L. nr. 46 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea 8 - 2018
844 / 2018 pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului 8 - 2018
843 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei, Oradea 8 - 2018
842 / 2018 pentru abrogarea H.C.L. nr 647/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea 8 - 2018
841 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic şi punct termic la Grădiniţa nr. 22, Calea Clujului nr. 101, Oradea 8 - 2018
840 / 2018 pentru respingerea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 3.252 mp și 1.791 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir 8 - 2018
839 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 46.551 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir 8 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert