Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
722 / 2017 privind respingerea proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai PSD din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind alocarea de burse de performanță pentru elevii orădeni din învățământul preuniversitar de stat 8 - 2017
721 / 2017 privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 8 - 2017
720 / 2017 privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ ” 8 - 2017
719 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare retele termice secundare amplasate pe strada Caraiman si Lacramioarelor – aferente PT 128” 8 - 2017
718 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Mihai Eminescu, municipiul Oradea” 8 - 2017
717 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare” 8 - 2017
716 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii “Reparații capitale la acoperiș – 20 puncte termice” 8 - 2017
715 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea separatoarelor de nămol pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare” 8 - 2017
714 / 2017 pentru avizarea anexelor 1 - 4 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 8 - 2017
713 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea 8 - 2017
712 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare trecere la nivel cu calea ferată între stațiile Episcopia Bihor-Oradea Vest” 8 - 2017
711 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobile cu functiuni mixte (sediu administrativ, servicii, birouri, locuinta bifamiliala, spalatorie, spatiu comercial, spatiu cazare pentru personal), dotari conexe, zona B-dul Stefan cel Mare – str.Sf.Ladislau, nr.cad.192272, 4015, 177560, 192249. 192657 – Oradea 8 - 2017
710 / 2017 pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 647/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare 8 - 2017
709 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr.cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea 8 - 2017
708 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si refacere gard,str.August Treboniu Laurian, nr.14A nr.cad. 173010– Oradea 8 - 2017
707 / 2017 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind tema de proiectare si executie lucrari ”AMPLASARE ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA” 8 - 2017
706 / 2017 Privind aprobarea modificarii continutului art.1 al HCL 560/11.07.2017 prin care s-a aprobat PUZ– Construire cartier de locuinte colective, servicii complementare, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 si 198332 Oradea 8 - 2017
705 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta, str. Jimboliei, nr.32 nr.cad. 2166 – Oradea 8 - 2017
704 / 2017 privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 8 - 2017
703 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 august 2017 8 - 2017

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni