Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1032 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire gradiniță prin extindere creșă, str. Bârsei nr. 12, nr. Cad. 188863, 157275 - Oradea 10 - 2018
1031 / 2018 privind aprobarea amplasării “Statuilor Episcopilor Roman Ciorogariu și Demetrie Radu în Piața Unirii în fața Bisericii cu Lună, respectiv în fața Catedralei Sf. Nicolae” 10 - 2018
1027 / 2018 privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte str. Ciresilor nr.65, nr.cad. 4824, 10144 Oradea 10 - 2018
1026 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte str. Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, 202749 - Oradea 10 - 2018
1025 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinte insiruite str. Apateului nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6, 4587/1 – Oradea 10 - 2018
1024 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa familiala Sp+P+E, garaj si imprejmuire teren, str. Apelor, nr.14A, nr.cad.170683-Oradea 10 - 2018
1023 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538– Oradea 10 - 2018
1022 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea 10 - 2018
1021 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrelor Sociale Multifunctionale de zi (tip club) pentru persoane varstnice din municipiul Oradea 10 - 2018
1020 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”,respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.370 mp şi a construcţiilor (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1018 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Macului (troson cuprins între str. Ion Bogdan – Calea Bihorului), respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 940 mp, și a construcțiilor (garduri) proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1017 / 2018 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 7.842 mp, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1007 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.696 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1006 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1005 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Cucului (tronson cuprins între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 711 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
1004 / 2018 privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local“Modernizare stradă Cardinal Alexandru Todea”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 112 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 11 - 2018
992 / 2018 privind aprobarea organizării licitaţiei publice, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini pentru închirierea de teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în parcul Libertății, aferent unui Chioşc pentru vânzare flori 10 - 2018
991 / 2018 privind aprobarea modificării art. 1 și 2 din cadrul H.C.L. nr. 811/2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Coridor verde din str. Ion Bogdan” din mun. Oradea, jud. Bihor. 10 - 2018
990 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului tehnic de execuție aferenți Municipiului Oradea pentru obiectivul de investiții « MODERNIZAREA DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA OSORHEI, JUDETUL BIHOR » 10 - 2018
989 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” – opțiunea 1 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert