Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
913 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.381 mp, reprezentând teren ocupat de case de locuit și anexe situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23, și pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 mp din acest teren în favoarea solicitanților Moza Florian și Moza Floare 10 - 2017
912 / 2017 pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în complexul arhitectonic urban Piața Unirii și amplasarea în această locație a statuii lui Iuliu Maniu 10 - 2017
911 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FAȚADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN – CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Samuil Micu Klein, nr. 9, Municipiul Oradea 10 - 2017
910 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA Str. Cuza Voda, Nr.80, Mun. Oradea 10 - 2017
909 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN - CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Ioan Budai Deleanu. Nr.4, Mun. Oradea 10 - 2017
908 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie – „Reabilitare Adapost de Noapte, str.Johan Gutemberg nr.8, Oradea” 10 - 2017
907 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA Str. Primăriei Nr. 41, Municipiul Oradea 10 - 2017
906 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Bradului, Nr. 19 10 - 2017
905 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 930 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ciheiului 10 - 2017
904 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 199377, reprezentând teren, în suprafață de 700 mp, cu construcţii, situat în mun. Oradea, în zona str. Corneliu Baba 10 - 2017
903 / 2017 pentru darea acordului privind construirea unei parcări supraetajate în curtea Primăriei Municipiului Oradea cu acces în str. Primăriei şi str. Tudor Vladimirescu, respectiv pentru însuşirea Acordului de colaborare încheiat în acest sens între Municipiul Oradea şi Episcopia Romano - Catolică Oradea, în vederea asigurării cadrului necesar realizării investiţiei 10 - 2017
902 / 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 30.03.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată,reprezentând Tronsonul 1 şi Tronsonul 2 din proiectul lucrării de utilitate publică „Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului 10 - 2017
901 / 2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\ 10 - 2017
900 / 2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 10 - 2017
899 / 2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 10 - 2017
898 / 2017 pentru actualizarea poziției 6.1. şi 6.2. din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 2017privind exproprierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuţiu” 10 - 2017
897 / 2017 pentru actualizarea poziţiei 5 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.03.2017privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Construire pod peste râul Crişul Repede între strada Plevnei şi strada Szigligeti Ede, în mun. Oradea”, 10 - 2017
896 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei 10 - 2017
895 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 8.530 mp și 11.024 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, în zona străzii Alexandru Cazaban 10 - 2017
894 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.807 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, zona străzii Nufărului 10 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni