Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
145 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020 3 - 2020
144 / 2020 privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei 3 - 2020
143 / 2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 3 - 2020
142 / 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului” 3 - 2020
141 / 2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir” 3 - 2020
140 / 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir” 3 - 2020
139 / 2020 privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea 3 - 2020
136 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2020 2 - 2020
135 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020 2 - 2020
134 / 2020 privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile 2 - 2020
133 / 2020 pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018 2 - 2020
132 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020 2 - 2020
131 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020 2 - 2020
130 / 2020 privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID 2 - 2020
129 / 2020 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020 2 - 2020
128 / 2020 privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020 2 - 2020
127 / 2020 privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020 2 - 2020
126 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2020 2 - 2020
125 / 2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020 2 - 2020
124 / 2020 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare) 2 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei