Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea

Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
644 / 2018 pentru aprobarea completării domeniului public al Municipiului Oradea și înscrierea în CF 197852 - Oradea a părții de imobil, situată pe str. Dunării nr. 3 - 5, transmise Municipiului Oradea prin Hotărârea Guvernului nr. 1562 din 2008 6 - 2018
643 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 11.944 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” Aleea Prof. Onisifor Ghibu (tronson 1) 6 - 2018
641 / 2018 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Oradea și S.C. Nutrientul S.A. şi vânzarea directă a suprafeţei de 114.938 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Corneliu Baba nr. 21 - 32, în favoarea societăţii Nutrientul S.A. 6 - 2018
638 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 813 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, pe str. Depozitului 6 - 2018
637 / 2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafaţa de 543 mp și 3.792 mp, reprezentând drumuri publice, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului. 6 - 2018
636 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (anexă) situată în imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 18 6 - 2018
635 / 2018 pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 600 din 2008 6 - 2018
634 / 2018 pentru aprobarea completării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002 6 - 2018
632 / 2018 pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro situat în incinta Cetății Oradea, Corp J, deținut de societatea Active Bastior S.R.L. 6 - 2018
631 / 2018 privind schimbarea denumirii imobilului situat în municipiul Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 803 din 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din Oradea 6 - 2018
626 / 2018 privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 174922, reprezentând teren cu construcții, proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru trecerea construcțiilor din domeniul public în domeniul privat al municipiului cu scopul realizării unor lucrări de investiții la imobilul situat în mun. Oradea, str. George Barițiu nr. 16 6 - 2018
620 / 2018 pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, din CF nr. 10891, 83961, 195050 și 198402 în proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea documentației cadastrale referitoare la 4 (patru) imobile situate pe str. Fântânilor 6 - 2018
617 / 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor situate în mun. Oradea, zona străzii Caporal Constantin Mușat - Calea Clujului 6 - 2018
616 / 2018 pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a trei parcele de teren situate în municipiul Oradea, str. Thurzó Sándor, în vederea edificării de construcţii 6 - 2018
615 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 4.665 mp, identificat cu nr. cadastral 177433 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Decitex RO S.R.L 6 - 2018
614 / 2018 privind aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a dreptului de concesiune conferit Companiei de Apă Oradea S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 12.02.2015 privind concesionarea a trei parcele de teren situate în zona stadionului Motorul - calea Clujului 6 - 2018
613 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.174 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Vântului 6 - 2018
610 / 2018 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Universitatea Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, în vederea realizării Diagnozei Sociale a Municipiului Oradea 6 - 2018
609 / 2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2018-2019 6 - 2018
608 / 2018 privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert