Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
52 / 2018 pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a imobilului - teren, în suprafaţă de 18 mp, cu construcţie anexă, situate pe strada Făgărașului nr. 5/D, de la d-na. Mihalca Rozaliaîn vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai 1 - 2018
51 / 2018 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a părții de imobil, în suprafață de 30.067 mp, reprezentând teren cu infrastructură rutieră din Drumul de centură al Municipiului Oradea de la poz. km. 6 + 707,39 și 7 + 750,26, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiții de interes public local „Pasaj 1 - 2018
50 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mezei Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200214 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 56/C, cu destinaţia “drum public” 1 - 2018
49 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Igreț Mihai - Claudiu, 1 - 2018
48 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173397 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 4 1 - 2018
47 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 1 - 2018
46 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196847 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Poet Vasile Cârlova nr. 29/C 1 - 2018
45 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, 1 - 2018
44 / 2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 779/14.09.2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr. 50 în favoarea Universităţii Oradea – Facultatea de Medicină şi Farmacie 1 - 2018
43 / 2018 pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere 1 - 2018
42 / 2018 privind repartizarea a două locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 1 - 2018
41 / 2018 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 1 - 2018
40 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 1 - 2018
39 / 2018 privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2018 1 - 2018
38 / 2018 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1154 din 21.12.2017 1 - 2018
37 / 2018 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1193 din 21.12.2017 1 - 2018
36 / 2018 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 1098 din 21.12.2017 1 - 2018
35 / 2018 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1033 din 20.12.2016 1 - 2018
34 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix 1 - 2018
33 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate 1 - 2018

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni