Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
838 / 2018 pentru aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco-Catolic din Oradea 8 - 2018
837 / 2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local \\ 8 - 2018
836 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza SF in vederea realizarii obiectivului de investitii: EXECUTIE TEREN DE MINIFOTBAL CU GAZON ARTIFICIAL LA ORASELUL COPIILOR, STR. CORNELIU COPOSU NR. 8, ORADEA 8 - 2018
835 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 199653, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ion Bogdan”, situat pe strada Ion Bogdan nr. 13 8 - 2018
823 / 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 2018 cu un nou articol, şi aprobarea unor măsuri pentru concesionarea cotei de 158 / 8.803 mp, din terenul situat în municipiul Oradea, str. Traian Blajovici 8 - 2018
822 / 2018 pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, imobile situate în pe str. Prundului, din CF 3651 și 3624 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea, 8 - 2018
815 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 8 - 2018
814 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, ap. 4, parter 8 - 2018
811 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației tehnico - economice pentru faza studiu de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde din strada Ion Bogdan” din Municipiul Oradea, Județul Bihor 8 - 2018
810 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației tehnico - economice pentru faza studiu de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din Municipiul Oradea, Județul Bihor 8 - 2018
809 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economicefaza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor 8 - 2018
808 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţiei “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon municipiul Oradea- scenariul 1” 8 - 2018
807 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE CORIDOR VERDE DIN STRADA CORIOLAN POP IN CARTIERUL VETERANILOR – ORADEA” 8 - 2018
806 / 2018 privind aprobarea completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 8 - 2018
805 / 2018 pentru completarea HCL nr 96/23.02.2017 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat \\ 8 - 2018
803 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona de activitati economice – Et in zona mixta – M3, construire ansamblu de locuinte colective, str.Eforiei, nr.3-5, nr.cad.196434– Oradea 8 - 2018
802 / 2018 privind aprobarea modificarii plansei PUG 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta” in zona parcelei identificate cu nr.cad.191767-Oradea, din UTR Tr in UTR Et 8 - 2018
798 / 2018 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str. Alexandru Macedonski; nr. cad. 201192 (dezmembrat in nr. cad. 202133-:-202145), Oradea 8 - 2018
796 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiareConstruire sedii firma, depozite, nr.cad.196098, 196099, zona str. Ogorului - Oradea 8 - 2018
794 / 2018 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte, servicii si dotari, generat de nr.cad.199070, zona str.Piatra Craiului, - Oradea 8 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert