Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
988 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 10 - 2018
987 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1 10 - 2018
986 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea termica primara pe strada Onestilor - 6 imobile” – scenariul 1 10 - 2018
985 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Echilibrarea hidraulica a retelei secundare la nivel de consummator la 23 puncte termice( PT 101/102, 105, 106, 114, 117, 121, 123, 124, 128, 136, 209, 316, 522, 718, 826, 833, 836, 842, 868, 871, 890, 913, 113)” – optiunea 1 10 - 2018
984 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Oradea 10 - 2018
983 / 2018 privind aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor irect i spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand lot 4 – Sector 4 10 - 2018
982 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 si 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. 10 - 2018
981 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocare retele apa, retele canalizare menajera si retele canalizare pluviala in Piata Bobâlnei, municipiul Oradea – Scenariul 2” 10 - 2018
979 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea 10 - 2018
978 / 2018 pentru adoptarea unor măsuri privind desfășurarea activității de către Clubul Sportiv Municipal Oradea 10 - 2018
977 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vedrea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2017 10 - 2018
976 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018 10 - 2018
975 / 2018 privind aprobarea Parteneriatului Tehnic dintre Universitatea din Oradea și Municipiul Oradea privind realizarea obiectivului de investiții “Masterplan Campus Universitar Oradea – Spații de cazare și completare pentru studenți (corpurile C1 și C2)” 10 - 2018
974 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 10 - 2018
973 / 2018 privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 10 - 2018
971 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 10 - 2018
970 / 2018 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna septembrie 2018 10 - 2018
969 / 2018 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 89/24.09.2018 privind luarea măsurilor necesare continuării, respectiv finalizării investiției “Parking subteran strada Independentei Oradea” 10 - 2018
968 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 10 - 2018
967 / 2018 privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2018 – 2019 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert