Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
893 / 2017 pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 427 mp, identificat cu nr. cadastral 192153 - Oradea, precum și pentru aprobarea extinderii suprafeţei de teren concesionate în favoarea societății Lotus Center S.A., cu 90 mp, situată în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul 10 - 2017
892 / 2017 pentru aprobarea suplimentării cu 27 mp a suprafeţei închiriate inițial, de 180 mp, din terenul situat în mun. Oradea, în Parcul Libertății, în vederea extinderii modulului de alimentație publică existent cu o terasă construită pe structură ușoară în favoarea societății DECLIL S.R.L. 10 - 2017
891 / 2017 pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 195434 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren, în suprafaţă de 541 mp, 10 - 2017
890 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.148 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - \"drum public în extravilanul localităţii\", 10 - 2017
889 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.004 mp și 355 mp,reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în Oradea, str. Paleului 10 - 2017
888 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 690 mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, în zona cartierului Episcopia Bihor 10 - 2017
887 / 2017 pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a parcelei de teren cu nr. cadastral 199662, având suprafaţa de 886 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona str. Rimler Karoly 10 - 2017
886 / 2017 pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 234 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199661 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Nojoridului nr. 202, în favoarea soților Pop Florian și Pop Domnița 10 - 2017
885 / 2017 pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 2.703 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 198237, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății COSTA VOC IMPEX S.R.L. 10 - 2017
884 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169219, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 27 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Tat Vasile 10 - 2017
883 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166160, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 7 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pop Crina - Flavia 10 - 2017
882 / 2017 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166024, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 24 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pâslaru Claudia - Mihaela 10 - 2017
881 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Șușman Cristian,referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179135, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cedrilor nr. 21/C, cu destinaţia “drum public” 10 - 2017
880 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Ágnes - Judit, referitoare la terenul, în suprafaţă de 59 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199265 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 105/E, cu destinaţia “drum public” 10 - 2017
879 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bercea Diana – Elenareferitoare la terenul, în suprafaţă de 7 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199274, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei nr. 68, cu destinaţia “drum public” 10 - 2017
878 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 416 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196349 - Oradeași în CF 75673 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 1 10 - 2017
877 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 209 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174119 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului 10 - 2017
876 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr.108/C 10 - 2017
875 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196498 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria 10 - 2017
874 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C 10 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni