Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
702 / 2017 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 iulie 2017 8 - 2017
701 / 2017 Pentru actualizarea anexei aprobate conform atr.1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr.410 din 25.05.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea 8 - 2017
700 / 2017 Pentru actualizarea anexei aprobate conform atr.1 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.409 din 25.05.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea 8 - 2017
699 / 2017 Privind acordul de principiu pentru darea in exploatare, in conditiile obtinerii finantarii, catre SC Transgex SA a forajului nou de productie propus a fi realizat in proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 8 - 2017
698 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Drum de acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sănătate, strada Spartacus nr.50, din municipiul Oradea ” 8 - 2017
697 / 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2017-2018 8 - 2017
696 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu propunerea de dezmembrare şi alipire a terenurilor situate în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, în vederea reconfigurării parcelelor destinate concesionării 8 - 2017
695 / 2017 pentru însuşirea Contractului de închiriere nr. 42/E/C/1031 din 27.07.2017, încheiat între Municipiul Oradea și C.N.C.F. \\ 8 - 2017
694 / 2017 pentru aprobarea demolării edificatelor și eliberării terenului de activele casate, situate pe amplasamentul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II, preluate de Municipiul Oradea în baza Hotărârii Guvernului nr. 843 din 2013 8 - 2017
693 / 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru subînchirierea unui spațiu situat în imobilul proprietatea Municipiului Oradea, str. Primăriei nr.3 parter, aflat în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA 8 - 2017
692 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 8 - 2017
691 / 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Poliţia Locală a municipiului Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea 7 - 2017
690 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – 7 - 2017
689 / 2017 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 7 - 2017
688 / 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin HCL nr. 770 din 19.11.2015 7 - 2017
687 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 3.428 mp, 4.728 mp și 3.884 mp, reprezentând terenuri situate în Municipiul Oradea,strada Calea Aradului - sector necadastrat între podul peste pârâul Peța și strada Padișului 8 - 2017
686 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 782 mp, reprezentând „teren intravilan”, situat în Municipiul Oradea, pe strada Thurzó Sándor 8 - 2017
685 / 2017 pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a unui teren, cu suprafața de 3.216 mp, situat în mun. Oradea, pe strada Thurzó Sándor nr. 5, proprietate a societăţii Drumuri Orăşeneşti S.A. 8 - 2017
684 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.053 și 1.627 mp, reprezentând drum public situat în Municipiul Oradea,str. Aleea Salca - bretea de legătură a străzii Atelierelor cu strada Nufărului, intrare în depoul de tramvaie 8 - 2017
683 / 2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren – domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand 7 - 2017

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni