Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
971 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 538 mp, reprezentând teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în strada Sankt Petersburg 11 - 2019
970 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Izvorului 11 - 2019
969 / 2019 privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 74, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 11 - 2019
968 / 2019 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 69, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 11 - 2019
967 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 63,ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea 11 - 2019
966 / 2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 37,ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea 11 - 2019
965 / 2019 privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019 11 - 2019
964 / 2019 pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor 11 - 2019
963 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR Is_P; Construire parcare publica aferenta Spitalului Judetean, str. Gheorghe Doja, nr.cad. 176789, 176790, 176791, 151978, 169387, 169384, 2008, nr.topo.6436/34, 6496/35, Oradea 11 - 2019
959 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Ei in UTR Is;Dezvoltare servicii de tip hotel, alimentatie publica, birouri, maica productie, zona str. Calea Borsului, nr.cad.167760, 173347, 173348, 192056, Oradea 11 - 2019
957 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren si amplasare locuinte în zona str. Soarelului- str.Stupilor nr.cad. 156844, 195494, 195495, 153978 - Oradea 11 - 2019
956 / 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala productie str. Johann Gutenberg, nr.14A nr.cad.151766 – Oradea 11 - 2019
955 / 2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR Is_P; Construire parcare publica aferenta Spitalului Judetean, str. Gheorghe Doja, nr.cad. 176789, 176790, 176791, 151978, 169387, 169384, 2008, nr.topo.6436/34, 6496/35, Oradea 11 - 2019
954 / 2019 privind modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.376/26.05.2010 – privind aprobarea unor măsuri pentru regularizarea taxelor de autorizare a executării lucrărilor de construcții 11 - 2019
953 / 2019 privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019 11 - 2019
952 / 2019 pentru aprobarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora 11 - 2019
951 / 2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea 11 - 2019
950 / 2019 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020 11 - 2019
949 / 2019 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială 11 - 2019
948 / 2019 privind aprobarea modificării art. 1 din H. C. L. nr. 857/26. 10. 2017 11 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei