Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
123 / 2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2 - 2020
122 / 2020 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor 2 - 2020
121 / 2020 pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor 2 - 2020
117 / 2020 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea” 3 - 2020
116 / 2020 pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor 3 - 2020
115 / 2020 pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situatîn fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp 3 - 2020
114 / 2020 pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688 şi înscrisă în CF 192688 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. 3 - 2020
112 / 2020 pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor A.N.L. situate în mun. Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise în CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 - Oradea 3 - 2020
111 / 2020 privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A. 3 - 2020
110 / 2020 pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea, privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea 3 - 2020
98 / 2020 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin 3 - 2020
97 / 2020 privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)” 3 - 2020
96 / 2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase 3 - 2020
95 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea, precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L. 3 - 2020
94 / 2020 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Piatra Craiului 3 - 2020
93 / 2020 pentru aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrăride împăduriri 3 - 2020
92 / 2020 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza DALI, în urma ajustarii preturilor în baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea. 3 - 2020
91 / 2020 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530/2019 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universitătii , nr. 1, Oradea 3 - 2020
90 / 2020 Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova 3 - 2020
89 / 2020 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 3 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei