Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
518 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE IMOBIL SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8-10 5 - 2018
517 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13 5 - 2018
516 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.17-19 5 - 2018
516 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.17-19 5 - 2018
515 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.7 5 - 2018
514 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si reparatii acoperis la imobilul situat pe Str. Iosif Vulcan, nr.14 5 - 2018
513 / 2018 pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană \\ 5 - 2018
512 / 2018 pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană \\ 5 - 2018
511 / 2018 pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană\\ 5 - 2018
510 / 2018 pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană\\ 5 - 2018
509 / 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 785 din 2010, referitor la termenele de realizare a proiectului promovat de Fundaţia Hospice Emanuel privind ”înfiinţarea unui centru de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii” pe terenul atribuit în comodat de pe str. Thurzó Sándor 5 - 2018
508 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 2.173 mp, reprezentând Liceul Teologic Baptist “Emanuel” Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Decebal nr. 45 5 - 2018
507 / 2018 privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200564, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 101 mp, teren, proprietate a Municipiului Oradea, situat în zona str. Ogorului 5 - 2018
506 / 2018 pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și soții Bițiș Gheorghe și Ana, stabilit prin HCL nr. 117 din 15.02.2018, privind terenul, situat pe str. Caporal Mușat 5 - 2018
505 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică deschisă, a unui spațiu situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea din Piața Unirii nr. 1, cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering 5 - 2018
504 / 2018 privind repartizarea unei locuințe disponibile pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 258 din 27 martie 2018 5 - 2018
503 / 2018 pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea Asociației PKU Life România, respectiv în favoarea Asociației „Lumea lui Iannis” 5 - 2018
502 / 2018 privind prelungirea pe durata a 5 ani a perioadei de dare în folosință gratuit către Direcția de Asistență Socială Oradea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuințăîn vederea utilizării acestora ca puncte de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 5 - 2018
501 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 5 - 2018
500 / 2018 pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert