Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea

Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
607 / 2018 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „ Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu „ 6 - 2018
606 / 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2018 6 - 2018
605 / 2018 privind aprobarea Masterplanului Campusului Universitar Integrat din Oradea 6 - 2018
604 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii Compania de Apa Oradea SA în sensul radierii punctului de lucru din comuna Santandrei nr.526 şi completării obiectului de activitate 6 - 2018
603 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 29 iunie 2018 (a doua convocare) 6 - 2018
602 / 2018 privind aprobarea Acordului de Colaborare ce urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea reabilitarii imobilului situat in Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, inscris in CF. nr.157023 6 - 2018
600 / 2018 privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea a unui Contract de superficie cu societatea Nymphaea Resort SRL 6 - 2018
599 / 2018 privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio 6 - 2018
598 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 6 - 2018
597 / 2018 privind modificarea HCL 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea 6 - 2018
596 / 2018 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA 6 - 2018
595 / 2018 privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio 6 - 2018
594 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Termoficare Oradea SA 6 - 2018
593 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA 6 - 2018
592 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe străzile Aurel Lazăr și Andrei Șaguna”- scenariul 1 6 - 2018
591 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.2., Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și 6 - 2018
590 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire și extindere rețea canal menajer strada Alexandru Xenopol, bretea dintre strada Alexandru Dimitrie Xenopol și strada Chimiei, municipiul Oradea”- scenariul 1 6 - 2018
589 / 2018 6 - 2018
588 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Intercalarea rețelei de apă din Piața Ferdinand cu rețeaua secundară a SH 407, municipiul Oradea” - scenariul 1 6 - 2018
587 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Louis Pasteur din municipiul Oradea 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert