Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
965 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 10 - 2018
963 / 2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu Oradea 10 - 2018
962 / 2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 10 - 2018
960 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 octombrie 2018 10 - 2018
959 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 octombrie 2018 10 - 2018
958 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 01 octombrie 2018 10 - 2018
957 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 septembrie 2018 10 - 2018
956 / 2018 Pentru modificarea H.C.L. 770/ 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 10 - 2018
955 / 2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect 10 - 2018
954 / 2018 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2018 10 - 2018
953 / 2018 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea, TVR Cluj și Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune pentru susținerea proiectului “Caravana Stația România-Israel” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului. 10 - 2018
952 / 2018 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea.” 10 - 2018
951 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” 10 - 2018
950 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extindere retea termica primara pe str. Stefan Octavian Iosif si str. Chimiei, AD Xenopol” 10 - 2018
949 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din strada Petru Rares nr. 1A” 10 - 2018
948 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea sistemului de termoficare magistrala termica M2, pe str. Cicero – Piata Cetatii, respectiv renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice” 10 - 2018
947 / 2018 pentru aprobarea deschiderii a două cărţi funciare noi în vederea intabulării imobilelor cu nr. cadastral 202707 - Oradea, reprezentând Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” şi nr. cadastral 202708 - Oradea, pe care se va amenaja Parcarea supraetajată din str. Braşovului, constituite prin dezmembrarea în două loturi a imobilului înscris în CF 197852 - Oradea 10 - 2018
946 / 2018 pentru aprobarea modificării art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 830 din 2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 173 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat în Piața Emanuil Gojdu 10 - 2018
945 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, str. Dimitrie Cantemir nr. 32, Oradea 10 - 2018
944 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte si functiuni complementare str. Ion Pop Reteganul, nr.cad.162876 - Oradea 10 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert