Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
499 / 2018 pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161740, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Gligor Raul - Dorin 5 - 2018
498 / 2018 pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 51366 - Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. cadastral 201593 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Henrik Ibsen nr. 2A, proprietatea doamnelor Voiţ Maria - Viorica şi Opărică Eugenia - Constanţa, respectiv pentru preluarea în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 193 mp, identificat cu nr. topo 1583/18 din CF 51366 - Sântandrei 5 - 2018
497 / 2018 pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 13 mp teren din nr. cadastral190865, înscris în CF nr. 190865 - Oradea, în favoarea societăţii Termoficare Oradea S.A.,în vederea construirii unui nou punct termic în mun. Oradea, pe str. Făgăraşului nr. 5 5 - 2018
496 / 2018 pentru aprobarea concesionării în favoarea societăţii Lukoil România S.R.L. a suprafeţei de 339 mp teren, identificat cu nr. cadastral 189203, situat în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 87A, reprezentând acces la staţia de distribuţie carburanţi, ca urmare a expirării contractului de concesiune nr. 755 din 16.01.2003 5 - 2018
495 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.291 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe strada Uzinelor 5 - 2018
494 / 2018 pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil - proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând locuință la bloc cu 2 camere, situată în mun. Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, ap. 10 5 - 2018
493 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de modificare a limitei comune a nr. cadastrale 154531 şi 156434 Oradea, situate în Municipiul Oradea, strada Calea Borşului nr. 28/B 5 - 2018
492 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Hubert Irene - Diana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 192 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200700 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 40/D, cu destinaţia “drum public” 5 - 2018
491 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Galea Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 116 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199137 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr. 7, cu destinaţia “drum public” 5 - 2018
490 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamnele Lajos Anamaria - Ileana, Szekelyhidy Ilona, Szekelyhidy Beatrix - Krisztina şi Szekelyhidy Kinga - Emese, referitoare la terenul, în suprafaţă de 99 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 157696, situat în mun. Oradea, în zona str. Renaşterii, cu destinaţia de “drum public” 5 - 2018
489 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Nexia Consulting S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201317 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului, cu destinaţia “drum public” 5 - 2018
488 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 3.092 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197142 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 5 - 2018
487 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 70 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199537 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii D. Golescu nr. 24 5 - 2018
486 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 126 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200524 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor 5 - 2018
485 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață măsurată de 296 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176452 situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii 5 - 2018
484 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 141 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200416 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Frunzișului 5 - 2018
483 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 50 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198181 situat în mun. Oradea, în zona străzii Episcop Ioan Alexi 5 - 2018
482 / 2018 pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 264 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200144 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Covaci 5 - 2018
481 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gligor Marin - Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 38 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201130 - Oradea și în CF 201132, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bartók Béla nr. 1A, cu destinaţia “drum public” 5 - 2018
480 / 2018 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Fándly Iosif - Marius și Fándly Monika - Ágnes, respectiv de dl. Biró Levente - Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200531 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 16/B, cu destinaţia “drum public” 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert