Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
682 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Laslo Nicolae şi soția sa, d-na. Laslo Maricica - Corina, referitoare la suprafaţa de 411 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor nr. 10, cu destinaţia “drum public” 8 - 2017
681 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Serestély Ștefan şi soția sa, d-na. Serestély Matild - Noémi, referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198378 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 13/C, cu destinaţia “drum public” 8 - 2017
680 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Joldoș Alin - Claudiu, referitoare la suprafaţa de 56 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187773 situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor, cu destinaţia “drum public” 8 - 2017
678 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 989 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193897 și CF 173894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului 8 - 2017
677 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 218 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Graurilor 8 - 2017
676 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155234 şi înscris în CF 155234, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Păun Relu - Maricel 8 - 2017
675 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159929-C1 şi înscris în CF 159929, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea soților Manea Mihai - Ciprian și Manea Cristina 8 - 2017
674 / 2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 2.600 mp, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, identificat cu nr. cadastral 164185 - Oradea, în favoarea societății DITO GROUP S.R.L. 7 - 2017
673 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 194528 - Oradea, reprezentând teren în Parcul Industrial I - situat pe str. Nicolae Filipescu 7 - 2017
672 / 2017 pentru aprobarea documentației cadastrale a suprafeţei de 84 mp și pentru aprobarea transmiterii acestei suprafețe de teren, în folosinţă gratuită, în favoarea societăţii Distrigaz Vest S.A., situat în mun. Oradea pe str. Atelierelor 8 - 2017
671 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 466 mp, reprezentând „drum public”, situat în municipiul Oradea, în prelungirea străzii Aurel Ciupe 8 - 2017
670 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 886 mp, reprezentând teren, situat în Municipiul Oradea, în zona străzii Rimler Karoly 8 - 2017
669 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 497 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160271 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Bumbacului 8 - 2017
668 / 2017 privind aprobarea coridorului lucrării şi pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată a unor persoane fizice, constând în teren, cu suprafața de 75 mp, respectiv 4 construcţii garaje, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11” 8 - 2017
667 / 2017 pentru însuşirea reconfigurării limitei de proprietate aferentă parcelei cu nr. cadastral 176409 situată în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, proprietatea societăţii Farmacia Vitamina S.R.L., prin care s-a realizat în bune condiții de către Municipiul Oradea obiectivul de interes public local \"Parcare D + P şi pasaj subteran de legătură cu Piaţa Rogerius\" 8 - 2017
666 / 2017 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând „drum public”, situat în Municipiul Oradea, în prelungirea străzii Făgărașului 8 - 2017
665 / 2017 privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii ”INTERNATIONAL SCHOOL OF ORADEA” - scoală privată cu sistem internațional de predare în limbă engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin HCL nr. 509 din 2017 7 - 2017
664 / 2017 pentru aprobarea repartizării locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 7 - 2017
663 / 2017 pentru stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 7 - 2017
662 / 2017 pentru repartizarea a 6 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017 7 - 2017

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni