Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
791 / 2018 privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Oradea 8 - 2018
790 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA 8 - 2018
789 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrări de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare 8 - 2018
788 / 2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“ 8 - 2018
787 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 8 - 2018
786 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA 8 - 2018
785 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a cinci construcţii în vederea scoaterii din funcţiune 8 - 2018
783 / 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2018 8 - 2018
782 / 2018 privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea 8 - 2018
781 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018 8 - 2018
778 / 2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 8 - 2018
777 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 august 2018 8 - 2018
776 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 iulie 2018 8 - 2018
775 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Miron Pompiliu din municipiul Oradea 8 - 2018
774 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea. 8 - 2018
773 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 29.163 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir. 8 - 2018
772 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 188 mp, reprezentând teren public situat în incinta Pieței Cetate, din mun. Oradea, zona str. Griviței. 8 - 2018
771 / 2018 privind modificarea HCL nr. 762/12.09.2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 8 - 2018
770 / 2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici a proiectului: “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea, Zona 1”. 8 - 2018
769 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”. 8 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert