Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
11 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de8 ianuarie 2018 1 - 2018
10 / 2018 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de21 decembrie 2017 1 - 2018
9 / 2018 Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei:“Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru – Oradea” 1 - 2018
8 / 2018 privind aprobarea amplasarii bustului contelui “Rhédey Lajos” in parcul Nicolae Balcescu din Oradea 1 - 2018
7 / 2018 privind aprobarea privind modificarea art.1 din HCL nr. 1050 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie:„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA” 1 - 2018
6 / 2018 privind modificarea art.1 din HCL nr. 1049 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA” 1 - 2018
5 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții : Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea. 1 - 2018
4 / 2018 privind darea în administrarea către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea a unor active fixe constând în terenuri. 1 - 2018
3 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune. 1 - 2018
2 / 2018 pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile şi beneficiile sociale administrate şi finanţate în municipiul Oradea pentru anul 2018. 1 - 2018
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2017. 1 - 2018
1504 / 2017 privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 4093/111/2017, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor 12 - 2017
1503 / 2017 Privind predarea in administrare şi punerea în valoare a monumentelor de for public din Municipiul Oradea 12 - 2017
1502 / 2017 pentru aprobarea Protocolului de predare - primire privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă \\\\\\\\\\\\\\\\ 12 - 2017
1501 / 2017 privind susţinerea de către Municipiul Oradea a programului național de investiţii care conţine Strategia eliminării penitenciarelor din centrul oraşelor 12 - 2017
1500 / 2017 pentru aprobarea unor măsuri de reglementare a folosinţei terenurilor, proprietate privată, a unor persoane juridice, pe care Municipiul Oradea are amenajate parcări publice, respectiv loc de joacă pentru copii - a căror folosință a rămas neperturbată de către proprietar 12 - 2017
1499 / 2017 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 139 din 18.02.2015, încheiat între Municipiul Oradea şi Societatea de Binefacere \\ 12 - 2017
1498 / 2017 pentru aprobarea transmiterii în folosința gratuită a terenului cu nr. cadastral 200167 - Oradea,în suprafață de 139 mp, în vederea amenajării cu destinație de curte și loc de joacă pentru grădinița din mun. Oradea, str. Seleușului nr. 67, în favoarea Parohiei Greco Catolice Oradea - Velenţa I 12 - 2017
1497 / 2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrarea suprafaţei de 421 mp, și pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 22.06.2017 referitoarea la realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația \\ 12 - 2017
1496 / 2017 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 200 mp,respectiv pentru aprobarea înscrierii acestei suprafețe de teren, situată pe str. Sucevei,în proprietatea publică a Municipiului Oradea 12 - 2017

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni