Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
87 / 2020 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea 3 - 2020
86 / 2020 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018 3 - 2020
85 / 2020 privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al instituției 3 - 2020
84 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea 3 - 2020
83 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Feleacului din municipiul Oradea 3 - 2020
82 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea 3 - 2020
81 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Muzicii din municipiul Oradea 3 - 2020
80 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Depoului, str. Nicolae Beldiceanu, str. Oituz, str. Emil Gârleanu și str. Izvorului din municipiul Oradea 3 - 2020
79 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Rampei, str. Căii Ferate, str. Peței și str. Depozitului din municipiul Oradea 3 - 2020
78 / 2020 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea 3 - 2020
77 / 2020 aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” și abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019 3 - 2020
76 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI 3 - 2020
75 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian” 3 - 2020
74 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019 3 - 2020
73 / 2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 3 - 2020
72 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872” 2 - 2020
71 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104” 2 - 2020
70 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\" 2 - 2020
69 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\" 2 - 2020
68 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\" 2 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei