Oradea.ro | Site-ul oficial al primăriei municipiului Oradea

Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
586 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea 6 - 2018
585 / 2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea 6 - 2018
583 / 2018 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.306 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” - strada Sfântul Apostol Andrei (tronson 1) 6 - 2018
582 / 2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor” 6 - 2018
581 / 2018 pentru aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : “ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ” 6 - 2018
578 / 2018 privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare începând cu 01 iulie 2018 6 - 2018
576 / 2018 privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 15 iunie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare 6 - 2018
575 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018 6 - 2018
574 / 2018 pentru completarea HCL nr. 41/2018 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 6 - 2018
573 / 2018 privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii parcarii subterane str. Independentei, Oradea 6 - 2018
572 / 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.670/2009); Construire gradinita si cresa in incinta parcului industrial I, str. Gheorghe Mardarescu, nr.12, generat de nr.cad.193976 - Oradea 6 - 2018
571 / 2018 pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.03.2010, completat si modificat cu HCL nr. 328/30.03.2017 6 - 2018
570 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, municipiul Oradea” 6 - 2018
569 / 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA-B-DUL MAGHERU, ORADEA varianta V1 recomandată de proiectant 6 - 2018
568 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de apa de la SH si extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Balogh Istvan, municipiul Oradea” 6 - 2018
567 / 2018 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafete noi, conform Anexei 1 6 - 2018
566 / 2018 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Decebal, str. Sucevei, str. Avram Iancu, str. Horvath Imre și str. Arany Janos din municipiul Oradea 6 - 2018
565 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3” 6 - 2018
564 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan” 6 - 2018
563 / 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea” 6 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert