Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
873 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199563 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria 10 - 2017
872 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 64 mp din acte (65 mp suprafața măsurată), identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199072 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 2 10 - 2017
871 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199267 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului nr. 19 10 - 2017
870 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198412 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului 10 - 2017
869 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198213 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba 10 - 2017
868 / 2017 pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199030 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48/A 10 - 2017
867 / 2017 privind Strategia de parcări a Municipiului Oradea 10 - 2017
866 / 2017 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 375 din 27.04.2017 privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situată în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5 10 - 2017
865 / 2017 pentru modificarea repartiției privind o locuință închiriată 10 - 2017
864 / 2017 pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 10 - 2017
863 / 2017 pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri destinate închirerii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 10 - 2017
862 / 2017 privind repartizarea a două locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 2017 10 - 2017
861 / 2017 pentru repartizarea a 4 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017 10 - 2017
860 / 2017 privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a” 10 - 2017
859 / 2017 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Vasile Cârlova din municipiul Oradea 10 - 2017
858 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA CORIOLAN HORA DIN MUNICIPIUL ORADEA 10 - 2017
857 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson între str. Poet Gheorghe Pituț – str. Cucului) Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea Modernizare str. Cucului (tronson între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul) Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului) Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului M 10 - 2017
856 / 2017 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, rezultate in urma modernizarii strazilor in cursul anului 2017, conform Anexei 1 10 - 2017
855 / 2017 privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2017-15.03.2018 10 - 2017
854 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 10 - 2017

Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni