Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
67 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna” 2 - 2020
66 / 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect : „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir” 2 - 2020
65 / 2020 privind aprobarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2 - 2020
64 / 2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2 - 2020
63 / 2020 pentru modificarea anexei la H.C.L. 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4” 2 - 2020
62 / 2020 pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice în Municipiul Oradea” 2 - 2020
61 / 2020 pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2 - 2020
60 / 2020 pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2 - 2020
59 / 2020 pentru modificarea anexei la HCL nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” 2 - 2020
58 / 2020 pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 2 - 2020
57 / 2020 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2020 3 - 2020
56 / 2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020 2 - 2020
55 / 2020 privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2 - 2020
54 / 2020 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI 2 - 2020
53 / 2020 pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”, 2 - 2020
52 / 2020 privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155 2 - 2020
51 / 2020 privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 142 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156 2 - 2020
50 / 2020 pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020 2 - 2020
49 / 2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea 2 - 2020
48 / 2020 privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A. 2 - 2020

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei