Trimite unui prieten

ANUNT CONCURS SOLUTII - STATUIA RIMANOCZY KALMAN

Joi , 14 Noiembrie 2019, 15:10

Exportă PDF - ANUNT CONCURS SOLUTII - STATUIA RIMANOCZY KALMAN Tipărește pagina - ANUNT CONCURS SOLUTII - STATUIA RIMANOCZY KALMAN Trimite unui prieten - ANUNT CONCURS SOLUTII - STATUIA RIMANOCZY KALMAN

ANUNT CONCURS SOLUTII
Nr 432067/14.11.2019


1. Denumirea procedurii: derularea unui concurs de solutii pentru achizitia serviciilor de AMPLASARE STATUIE RIMANÓCZY KÁLMÁN Junior SI AMENAJAREA SPATIULUI PUBLIC ADIACENT BISERICII ROMANO-CATOLICE„POGORÂREA SF. SPIRIT", ORADEA, STR. DUNAREA NR. 1- cod unic de identificare: 4230487/2019/125
2. Denumirea, autorității contractante si adresa: MUNICIPIUL ORADEA, Codul NUTS: RO111 - Bihor, str Piata Unirii nr 1, Oradea, jud Bihor, Romania; tel: 0259/437.000 ; 0259/409.406; e-mail: mihaela.laslau@oradea.ro; www.oradea.ro
3. Serviciul de la care se pot obține informații suplimentare: Serviciul Achizitii Publice, cam 133, tel: 025/408.803, persoana de contact: Mihaela Laslau
4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se vor putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentele achiziției: www.oradea.ro
5. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: autoritate locala, servicii generale ale administratiilor publice
6. Codul CPV: 92312230-2 Servicii prestate de sculptori
71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală
7. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului: se gasesc atasat in documentul intocmit de Institutia Arhitectului Sef - caiet de sarcini
8. Valoarea estimată fără TVA: 417.000,00 Moneda: lei
Din valoarea estimata, valoarea totala a premiilor este in cuantum de 17.000 lei, din care, 10.000 lei fara TVA premiul al 2-lea si 7.000 lei fara TVA premiul al treilea. Autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul castigator al concursului.
9. Tipul concursului de proiecte (deschis sau restrâns): deschis.
10. Criteriile minime de calificare solicitate în legătură cu participarea la concurs: Sunt cele prevazute in instructiunile pentru ofertanti.
11. Data si ora limita de depunere a proiectelor: 09.12.2019 ORA 10:00
12. Data si ora de deschidere a ofertelor: 09.12.2019 ORA 13:00
13. Ansamblul cerintelor pe baza carora concurentii trebuie sa prezinte proiectele: Sunt cele prevazute in instructiunile pentru ofertanti.
14. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor sunt cele prezenetate in Anexa "CATALOG FACTORI DE ATRIBUIRE":
15. Decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă: In conformitate cu prevederile Directivei24/2014 art 82 "Deciziile juridului "- "juriul dispune de autonomie in deciziile sau avizele sale."
16. Contractul de servicii va fi atribuit câștigătorului concursului.
17. Atasam prezentei: documentatia de concurs
18. Invederam ofertantilor urmatoarele:
 Solicitarile de clarificari la oferta se vor face prin e-mail
 Raspunsurile la solicitarile de clarificari privind documentatia de concurs si comunicarile de rezultat se vor face prin site -ul www.oradea.ro atasat anuntului de concurs
 Ofertantii au obligatia urmaririi site-ului www.oradea.ro orice comunicare fiind considerata ca luata la cunostinta la data postarii .

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2