Trimite unui prieten

ANUNT DE INTENTIE NR 474.393/19.12.2019

Joi , 19 Decembrie 2019, 10:28

Exportă PDF - ANUNT DE INTENTIE NR 474.393/19.12.2019 Tipărește pagina - ANUNT DE INTENTIE NR 474.393/19.12.2019 Trimite unui prieten - ANUNT DE INTENTIE NR 474.393/19.12.2019

ANUNT DE INTENTIE NR 474.393/19.12.2019

Ca urmar a anulaii procedurii initiate in baza anuntului de intentie 454.441/04.12.2019, Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica in numele si pe seama Asocierii constituite in baza art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice prin acordul de asociere nr 449.430/29.11.2019 intre urmatoarele autoritati contractante:

 • Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu, Oradea, Str. Corneliu Coposu 12, cod fiscal RO4208463

 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Oradea, Str. Republicii 37, cod fiscal 4208498

 • SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, Oradea, Piaţa Emanoil Gojdu nr. 21, cod fiscal RO 7997507

 • SC Termoficare SA Oradea, Oradea, Str. Calea Borșului, nr. 23, cod fiscal RO 31952982

 • Direcția de Asistență Socială Oradea, Oradea, Str. Primăriei Nr. 42, cod fiscal 14371033

 • Clubul Sportiv Municipal Oradea, Oradea, Str. Primăriei Nr. 3, cod fiscal 15569544

 • Muzeul Orașului Oradea Complex Cultural, Oradea, Piața Emanuil Gojdu, Nr. 39, cod fiscal RO 39170892

 • Municipiul Oradea (Primăria Municipiului Oradea), Oradea, Piața Unirii, nr. 1, cod fiscal 4230487

 • Municipiul Oradea (Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar), Oradea, Piața Unirii, nr. 1, cod fiscal 4230487 și RO 35372589

   

  Valoarea estimata a achizitiei este situata in intervalul intre 13.338.110 lei fara tva si 17.783.583 lei fara tva

  Valoarea minima a intervalului (13.338.110 lei fara tva) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se va elabora si evalua oferta), iar valoarea maxima (17.783.583 lei fara tva) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari in baza conform art.165 din HG nr.395/2016, (4.445.373 lei fara tva)

  Mentiuni referitoare la valoarea minima a intervalului: Valoare estimată energie activă + taxe reglementate este de 13.338.110 Lei. Din aceasta, valoarea energiei active este de 8.874.000 lei (fără accize, contribuţia pentru cogenerare, contravaloarea certificatelor verzi, energie reactiva, taxe pentru servicii publice de televiziune şi radiofuziune, TVA)

   

  Procedura utilizata: negociere fara publicare prealabila in baza art 104 alin 5 lit c din Legea 98/2016 care stabileste ca “Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse într-unul din următoarele cazuri: […] c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.

  Platforma de tranzactionare: Procedura se va desfasura prin Bursa Romana de Marfuri cu urmatoarele date de identificare . Operatorii economici interesati sa participe pt contacta:

  BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. cu sediul in Bucuresti,
  Strada Buzesti  nr. 50-52, etaj 7,  sector 1, cod 011015, Romania

 • Telefon: +40 21 317.45.60
 • Fax: +40 21 317.28.78
 • Email: office@brm.ro

Autoritatea contractanta desemnata Municipiul Oradea roaga operatorii economici interesati sa urmareasca prezentul anunt de intentie, acesta urmand a fi actualizat cu minim urmatoarele documente:

 1. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, propunere de contract, caiet de sarcini/document descriptiv)

 2. Informatii privind data la care va avea loc sedinta de tranzactionare pe platforma BRM disponibil.ro

 3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea

 4. Raportul procedurii si Comunicarile de rezultat si/sau Raportul sedintei de tranzactionare

 5. Anuntul de transparenta voluntara ex ante

 6. Eventualele contestatii

 7. Contractul incheiat

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei