Trimite unui prieten

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

Joi , 10 Mai 2018, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA Tipărește pagina - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA Trimite unui prieten - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA
INVITATIE DE PARTICIPARE
La procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
In baza art 104 alin 1 litera a din Legea 98/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE si cu art 32 din Directiva 24/2014

Nr. 204073/10.05.2018

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea a initiat prin anuntul de participare nr. 406313/30.05.2017 a fost initiata procedura simplificata avand ca obiect "Achizitia Serviciilor de proiectare - Refacere instalatii electrice la SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR-corp cladire situat in Oradea str.Sextil Puscariu nr.2A si GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT nr.24 str.Dimitrie Cantemir nr.82 Oradea" a fost anulata deoarece Oferta depusa de catre ofertantul participant a fost respinsa ca inacceptabila conform art. 134 alin 5 din HG 395/2016, coroborat cu art. 137 alin 2 lit b din HG 395/2016 "a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite in documentatia de atribuiré. Ca urmare a acestui fapt procedura s-a anulat, deoarece nu a existat nici o alta oferta depusa si in conformitate cu art. 212 alin.1 lit. a din Legea 98/2016 "[...daca nu a fost depusa nici o oferta admisibila]".
In baza art 104 alin 1 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta deruleaza procedura de negociere fara publicare si:

Informeza asupra faptului ca a publicat un anunt de participare voluntara ex-ante cu privire la prezenta procedura in conformitate cu prevederile art 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE
Numărul anunțului în JO S : 2018-069271-NF15-RO

Informeza asupra faptului ca a transmis o invitatie de participare dupa cum urmeaza:
1. SC RITMOTEH SRL, Oradea, Strada Avram Iancu, nr. 4, TELEFON 0259427943, email: office@ritmoteh.ro
2. AMPER SRL, Oradea, Strada Abraham Lincoln, nr. 19, TELEFON 0359405489; 0730117980; 0745250270, email: office@amperproiect.ro
3. SC LEUINVEST SRL, Oradea, Strada Aleea Onisifor Ghibu nr. 2, bl X 9, Sc. A, Ap. 13, Oradea; email: laviniu_2001@yahoo.com
4. SC RELMONT SRL, Oradea, str. Piata Independentei, nr. 33, bl. A-7, ap.13, telefon:0259433269 ; email: relmont@relmont.ro
Deschide sesiunea de depunere de oferte prin care invita orice alti operatori economici interesati sa-si depuna oferta, cu respectarea conditiilor/cerintelor indicate in documentatia de atribuire, dupa urmatorul program:
 Data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare: 25.05.2018 ora 10:00
 Data stabilita pentru deschiderea ofertei preliminare: 25.05.2018 ora 12:00
 Data stabilita pentru sedinta de negociere : se va stabili ulterior verificarii ofertei preliminare si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Data limita stabilita pentru depunerea ofertei finale se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Data stabilita pentru deschiderea ofertei finale: se va stabili ulterior derularii negocierilor si va fi comunicata fiecarui ofertant in parte
 Valoarea estimata a achizitiei: 17.500,00 lei fara tva .

 Sursa de finantare:
• buget local capitol bugetar 65.02.04.01 - articol bugetar 71.01.30
Ataseaza prezentei, pe site-ul www.oradea.ro intreaga documentatie de atribuire continand toate cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura candidatilor o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire .
Informeza asupra faptului ca nu au fost modificate condiţiile iniţiale ale achiziţiei initiate prin anuntul de participare licitatie deschisa nr 406313/30.05.2017, anunt care poate fi consultat impreuna cu documentatia de atribuire la link-ul www.e-licitatie.ro
Informeza asupra faptului ca modul de derulare a procedurii este cel prezentat in fisa de date a achizitiei.
Informeza asupra faptului ca In conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor - Directiva 89/665/CEE - autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei perioade de așteptare minimă de zece zile începând cu ziua următoare datei la care anuntul de transparenta voluntara ex-ante a fost publicat.

Data publicarii:10.05.2018

 

 

Fișiere - ANUNT DE PUBLICITATE VOLUNTARA

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta