Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA – Publicare 3 Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de “Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16; Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50, Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32, Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2, Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848, Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16, Gradinita nr. 14, Str. Ioa

Vineri , 15 Ianuarie 2021, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE TRANSPARENTA – Publicare 3  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de “Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16; Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50, Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32, Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2, Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848,  Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16, Gradinita nr. 14, Str. Ioa Tipărește pagina - ANUNT DE TRANSPARENTA – Publicare 3  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de “Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16; Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50, Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32, Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2, Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848,  Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16, Gradinita nr. 14, Str. Ioa Trimite unui prieten - ANUNT DE TRANSPARENTA – Publicare 3  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de “Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16; Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50, Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32, Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2, Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848,  Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16, Gradinita nr. 14, Str. Ioa


APROBAT
Primar
Florin Birta

Nr. inregistrare: 11642 din 15.01.2021ANUNT DE TRANSPARENTA - Publicare 3

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de "Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16;
Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50,
Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32,
Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2,
Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848,
Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16,
Gradinita nr. 14, Str. Ioan Bogdan, nr. 13,
Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu, Str. Erou Marius Cosma nr. 8" - DPI


1. Valoarea estimata totala a achizitiei: 124,446,50 lei fara TVA

2. Codul CPV: 71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică

3. Sursa de finanţare: Bugetul Local

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Documentul justificativ:
- incheierea unui contract de achizitie publica √
- factura □

6. Mod prezentare oferta:

Documentele solicitate se vor prezenta arhivate cu parola prin e-mail: teodora.vaida@oradea.ro , strucurate astfel:

Scrisoarea de inaintare, insotita de:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR;
2. propunerea tehnica inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini;
3. propunerea financiara;

PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.01.2021, ora 12:00
9. Data stabilita pentru comunicarea parolei de acces la documentatie de catre ofertanti si accesarea ofertelor de catre reprezentantii autoritatii contractante in 21.01.2021 in intervalul orar 12:00 - 13:00 prin e-mail teodora.vaida@oradea.ro
10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail: teodora.vaida@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

Fișiere - ANUNT DE TRANSPARENTA – Publicare 3 Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia de “Servicii de eficientizare energetica a unor unitati de invatamant - automatizare: Gradinita nr. 28, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16; Gradinita nr. 50, Str. Cazaban, nr. 50, Gradinita nr. 55, Str. Hategului, nr. 32, Gradinita nr. 44, Str. Aviatorilor, nr. 2, Gradinita nr. 30 si Cresa nr. 8, Str. 1848, Scoala Gimnaziala Oltea Doamna, Parcul Traian, nr. 16, Gradinita nr. 14, Str. Ioa

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421