Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind – Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului – obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020:  LOT 1 – Amenajarea zonei pietonale din Piat

Miercuri , 6 Ianuarie 2021, 0:00

Exportă PDF - ANUNT DE TRANSPARENTA         Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind – Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului – obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020: 	LOT 1 – Amenajarea zonei pietonale din Piat Tipărește pagina - ANUNT DE TRANSPARENTA         Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind – Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului – obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020: 	LOT 1 – Amenajarea zonei pietonale din Piat Trimite unui prieten - ANUNT DE TRANSPARENTA         Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind – Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului – obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020: 	LOT 1 – Amenajarea zonei pietonale din Piat


Primăria Municipiului Oradea
Serviciul Achizitii Publice
Cod operator:16140
Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. 0040 259/437.000
Fax. 0040 259/437.544
Fax int 203: 0040 259/409.406
Fax int 288: 0040 259/408.803
E-mail: primarie@oradea.ro

 


APROBAT
Primar
Florin Birta
Nr. inregistrare: 1037 din 05.01.2021ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind - Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului - obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020:
 LOT 1 - Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnoliei, Oradea
 LOT 2 - Amenajarea zonei pietonale din strada Cazaban, Oradea
 LOT 3 - Amenajarea zonei pietonale din strada Nufarului, Oradea


1. Valoarea estimata a achizitiei:
Pentru LOT 1 - Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnoliei, Oradea - 40,232.25 lei fara tva, respectiv 47,876.38 lei cu tva inclus.
Pentru LOT 2 - Amenajarea zonei pietonale din strada Cazaban, Oradea - 143,688.50 lei fara tva, respectiv 170,989.32 lei cu tva inclus.
Pentru LOT 3 - Amenajarea zonei pietonale din strada Nufarului, Oradea - 48,406.00 lei fara tva, respectiv 57,603.14 lei cu tva inclus.


2. CPV: 45311200-2 Lucrări de conexiuni electrice

3. Sursa de finanţare: buget local si buget FEDR. Pentru acest proiect s-a solicitat finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020.

4.Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5.Documentul justificativ:
 incheierea unui contract de achizitie publica x
 factura

6.Mod prezentare oferta:
Documentele solicitate se vor prezenta arhivate cu parola prin e-mail: andreea.negrau@oradea.ro , strucurate astfel:
Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR;
2. propunerea tehnica inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini;
3. propunerea financiara;

PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.
PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 18.01.2021 ora 12:00
9. Data stabilita pentru comunicarea parolei de acces la documentatie de catre ofertanti si accesarea ofertelor de catre reprezentantii autoritatii contractante 18.01.2021 in intervalul orar 12:00 - 13:00 prin e-mail andreea.negrau@oradea.ro

10. Note generale:
Nota 1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2 : NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail: andreea.negrau@oradea.ro . Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

 

 

Fișiere - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia derulata in vederea selectarii unui operator economic atestat ANRE pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de interes public in cadrul proiectului privind – Mobilitatea policentrica in Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului – obiective de investitie finantate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020:  LOT 1 – Amenajarea zonei pietonale din Piat

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421