Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021

Marti , 17 Decembrie 2019, 0:00

Exportă PDF -                       ANUNT DE TRANSPARENTA       Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021 Tipărește pagina -                       ANUNT DE TRANSPARENTA       Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021 Trimite unui prieten -                       ANUNT DE TRANSPARENTA       Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021


APROBAT
Primar
Nr. inreg: 470891 din 17.12.2019 Ilie Bolojan
ANUNT DE TRANSPARENTA

Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021

CPV: - 79419000-4 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

Obiectul Achizitiei: Servicii de rating de municipiu 2020- 2021 in vederea evaluarii pe termen lung a solvabilitatii si credibilitatii municipiului Oradea;

1.Valoarea estimata totala a achizitiei: 76.800,00 lei fara tva

Operatorii economici interesati vor depune oferta pentru serviciile solicitate.

2.Sursa de finanţare: Bugetul Local Cap.51020103 art 200130

3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

4.Documentul justificativ:
- Incheierea unui contract de achizitie publica

5.Mod prezentare oferta:
Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str. Piata Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor, parter, astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. ( 1 Plic - propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante;
2. denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 20.12.2019, ora 12.00

PLICUL 1 - PROPUNEREA FINANCIARA

1 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

1. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
2. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 20.12.2019 ora 12:00
3. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 20.12.2019 ora 12:00
Deschidere ofertelor va avea loc la cam 133 etaj 1 Serviciul Achizitii Publice din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
4. Note generale:
Nota 1:NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2:NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail:horge.Olimpia@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.
Nota 7: Contractul va fi incheiat de catre Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

 

Sef Serviciul Achizitii Publice Consilier Serviciul Achizitii Publice
Manuela Maghiar                                Olimpia Horge

 

Fișiere - ANUNT DE TRANSPARENTA Prin prezenta, vă invitam să participaţi, prin depunerea de oferte la achizitionarea de Servicii de rating de municipiu 2020-2021

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei