Trimite unui prieten

ANUNT DE TRANSPARENTA (Republicat II) Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea de utilaje specific aferente punctului termic al obiectivului de investitii RESTAURAREA CASEI DARVAS LA ROCHE, IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECCESION, cod SMIS 116446

Joi , 16 Ianuarie 2020, 0:00

Exportă PDF -                    ANUNT DE TRANSPARENTA (Republicat II)  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea de utilaje specific aferente punctului termic al obiectivului de investitii RESTAURAREA CASEI DARVAS LA ROCHE, IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECCESION, cod SMIS 116446 Tipărește pagina -                    ANUNT DE TRANSPARENTA (Republicat II)  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea de utilaje specific aferente punctului termic al obiectivului de investitii RESTAURAREA CASEI DARVAS LA ROCHE, IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECCESION, cod SMIS 116446 Trimite unui prieten -                    ANUNT DE TRANSPARENTA (Republicat II)  Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea de utilaje specific aferente punctului termic al obiectivului de investitii RESTAURAREA CASEI DARVAS LA ROCHE, IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECCESION, cod SMIS 116446


APROBAT
Primar


Nr. inreg:9645 din 16.01.2020 Ilie BolojanANUNT DE TRANSPARENTA (Republicat II)

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitionarea de utilaje specific aferente punctului termic al obiectivului de investitii RESTAURAREA CASEI DARVAS LA ROCHE, IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECCESION, cod SMIS 116446

CPV: 39715200-9 Echipament de incalzire
4251111 -5 Pompe termice

1.Valoarea estimata totala a achizitiei: 64.850,00 fara tva

Operatorii economici interesati vor depune oferta pentru toate serviciile prevazute in caietul de sarcini atasat.
1.Sursa de finanţare: Sursa de finantare: Programul Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritara 5, Prioritaatea de investitii 5.1 - prin contractul de finantare nr.154/05.07.2017.
1. Modul termic ; Fonduri nerambursabile 85%
2. Popmpa 5 mc/h -Buget de stat 13%
3. Pompa 1,5 mc/h- Buget local 2%
4. Vas de expansiune 80 l- Buget local 100%

2.Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

1.Documentul justificativ:
- incheierea unui contract de achizitie publica
2.Mod prezentare oferta:
Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str. Piata Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor, parter, astfel:
Un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare, continand:
1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese si Declaratie GDPR
2. doua plicuri interioare (Plicul 1 - propunerea tehnica inclusiv documentele solicitate prin caietul de sarcini; Plicul 2 - propunerea financiara).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante;
2. denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
4. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 22.01.2020, ora 12.00

PLICUL 1 - PROPUNEREA TEHNICA
1 Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini vor fi respinse.Se vor prezenta toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.
PLICUL 2 - PROPUNEREA FINANCIARA
2 Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta.
Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie.

1. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
2. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 22.01.2020 ora 12:00
3. Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 22.01.2020 ora 12:00
Deschidere ofertelor va avea loc la cam 133 etaj 1 Serviciul Achizitii Publice din cladirea Primariei Municipiului Oradea.
4. Note generale:
Nota 1:NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
Nota 2:NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Nota 3: Se solicita:
1. prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor;
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire - In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza, fara solicitare de clarificari.
Nota 4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016.
Nota 5: Formularele, caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.
Nota 6: Prezenta achizitie se va derula prin site-ul www.oradea.ro si pe adresa de e-mail:horge.Olimpia@oradea.ro, pentru eventualele solicitari de clarificari. Astfel, atasat invitatiei vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesati, documente precum: raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari la documentatia de atribuire; Contractul incheiat cu ofertantul declarant castigator.

Sef Serviciul Achizitii Publice Consilier Serviciul Achizitii Publice
Manuela Maghiar Olimpia Horge

 

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei