Trimite unui prieten

Anunt intentie nr 219.916/16.03.2020 vizand achizitia de energie electrica pentru sistemul de iluminat public prin BRM

Luni , 16 Martie 2020, 9:06

Exportă PDF - Anunt intentie nr 219.916/16.03.2020 vizand achizitia de energie electrica pentru sistemul de iluminat public prin BRM Tipărește pagina - Anunt intentie nr 219.916/16.03.2020 vizand achizitia de energie electrica pentru sistemul de iluminat public prin BRM Trimite unui prieten - Anunt intentie nr 219.916/16.03.2020 vizand achizitia de energie electrica pentru sistemul de iluminat public prin BRM

ANUNT DE INTENTIE NR 219.916/16.03.2020

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea intentionaza sa achizitioneze energie electrica pentru sistemul de iluminat public din Municipiul Oradea - cod unic 4230487/2020/27

 

Cantitatea: 14.500 MWh - joasă tensiune

 

Valoarea estimată a achiziției este situată în intervalul între 6.666.662 lei fără tva și 8.888.730 lei fără tva.

Valoarea minimă a intervalului (6.666.662 lei fără tva) reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri (în funcție de care se va elabora și evalua oferta), iar valoarea maximă (8.888.730 lei fără tva) reprezintă valoarea estimată ce conține și valoarea posibilelor suplimentări în baza art. 165 din HG nr.395/2016 (2.222.068 lei fără tva).

Valoarea estimată în euro este între 6.666.662 lei fără tva reprezentând 1.360.543 euro fără tva și 8.888.730 lei fără tva reprezentând 1.814.026 euro fără tva, la un curs valutar estimat la 4,9 lei / euro.

Procedura utilizata: negociere fara publicare prealabila in baza art 104 alin 5 lit c din Legea 98/2016 care stabileste ca “Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse într-unul din următoarele cazuri: […] c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.

Platforma de tranzactionare: Procedura se va desfasura prin Bursa Romana de Marfuri cu urmatoarele date de identificare . Operatorii economici interesati sa participe pt contacta:

BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. cu sediul in Bucuresti,
Strada Buzesti  nr. 50-52, etaj 7,  sector 1, cod 011015, Romania

  • Telefon: +40 21 317.45.60
  • Fax: +40 21 317.28.78
  • Email: office@brm.ro

 

Autoritatea contractanta Municipiul Oradea roaga operatorii economici interesati sa urmareasca prezentul anunt de intentie, acesta urmand a fi actualizat cu minim urmatoarele documente:

  1. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, propunere de contract, caiet de sarcini/document descriptiv)

  2. Informatii privind data la care va avea loc sedinta de tranzactionare pe platforma BRM disponibil.ro

  3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea

  4. Raportul procedurii si Comunicarile de rezultat si/sau Raportul sedintei de tranzactionare

  5. Anuntul de transparenta voluntara ex ante

  6. Eventualele contestatii

  7. Contractul incheiat

 

In conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE si cu prevederile art 58^1 alin 1 lit a din Legea 98/2016 – autoritatea contractanta va semna contractul dupa expirarea unei  perioade de așteptare minimă de 11 zile începând cu ziua următoare datei la care un anunt de transparenta voluntara ex-ante va fi publicat.

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421