Trimite unui prieten

Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10.

Luni , 11 Iunie 2018, 9:09

Exportă PDF - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10. Tipărește pagina - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10. Trimite unui prieten - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10.

 

              Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10.

Calendarul licitației:

- în perioada 11.06.2018 - 25.06.2018 ora 900  se vor depune la sediul organizatorului Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr.1, Sala Ghișeelor, la ghișeele 1 sau 2, documentele de calificare de către potențialii ofertanți, conform caietului de sarcini pus la dispoziție de către organizatorul procedurii;

- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare va avea loc la data de 25.06.2018 ora 13:00, în prezența comisiei de licitații și a reprezentanților ofertanților;

- ședința de licitație publică cu strigare și adjudecarea va avea loc la data de 25.06.2018, ora 13:00.

Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitație:

1. copie a actului de identitate;

2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent, respectiv:

2.1. Certificat de atestare fiscală valabil eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului.

2.2. Certificat de atestare fiscală valabil eliberat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau a primăriei în raza căreia își are domiciliul ofertantul, după caz.

3. dovada realizării unui venit stabil prin contract de muncă/adeverință de venit/cupon de pensie/convenție civilă/PFA sau alte documente doveditoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente locuinței;

4. documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare;

5. procură notarială de împuternicire pentru persoana participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde este cazul);

6. xerocopie a actului de identitate a persoanei împuternicite (unde este cazul);

7. declarația de participare (Anexa 1);    

8. fișa ofertantului (Anexa 2).

Descriere spațiu:

  • Suprafața utilă totală :  52,09 mp
  • Amplasament:  etajul 1

Prețul de pornire a licitației publice este de 468,24 lei / lună. Nu se percepe TVA.                                                 

-   În timpul desfășurării licitației, prețul de pornire va fi mărit în trepte egale de 100 lei și multiplii acestuia.

Garanția de participare la licitație este de 200 lei și se constituie până la data de 25.06.2018, ora 900, și poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr.RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului  Oradea, Sala Ghișeelor.

Informații suplimentare se pot obține:

Vaida Vasile Virgil - consilier-Serviciul Locuințe, Spații Comerciale- Telefon 0259/408.865.

Instrucțiunile de organizare și desfășurare a procedurii: se pot descarca accesând site-ul www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 

 

                      Popa Lucian                                                    Popescu Cristian

 

                    Director Executiv                                               Director Executiv adj.

 

 

 

Fișiere - Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui apartament cu 2 camere, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, et. 1, ap. 10.

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta