Trimite unui prieten

Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16

Joi , 9 Noiembrie 2017, 8:39

Exportă PDF - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16 Tipărește pagina - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16 Trimite unui prieten - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16

ANUNŢ VÂNZARE

 

    Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16, înscris în CF individual nr.154369-C1-U4

Calendarul licitaţiei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- în perioada 09.11.2017 - 23.11.2017 ora 900 se vor depune la Primăria Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.1, documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;

- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 24.11.2017 ora 12:00, în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor

Spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase)  este situat la parterul imobilului compus din 1(una) încăpere, având o suprafață construită de 11,28  mp și o suprafață utilă de 9,40  mp și cota parte de teren  7 mp.

Preţul de pornire al licitației este de 5.400 de Euro.

Pasul de licitare: 5% din prețul de pornire.

Nota: În baza art.292, alin.2, lit.f), din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal pentru prezentul cabinet medical nu se colectează TVA la vânzare.

 

Garanţia de participare la licitaţie este de 1000 lei si se constituie până la data de 23.11.2017, ora 0900 , fie prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului  Oradea, Sala Ghişeelor.

Taxa de participare, în sumă de 100 RON, reprezintă suma pe care un potenţial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare şi ofertare și se constituie până la data de 23.11.2017, ora 0900 , fie prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului  Oradea, Sala Ghişeelor .

Notă: 

-          având în vedere prevederile Art.10, alin. (2), din OUG 68/2008, "Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical."

-          Totodată potrivit H.C.L nr. 600/31.07.2008, Art. 7, alin. (1) " Cumpărătorii spaţiilor cu  destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical au obligaţia de a efectua lucrări de refacere a faţadelor şi părţilor comune la imobilele achiziţionate în termen de doi ani de la data achiziţionării acestora"

 

Numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanelor desemnate să dea relaţii suplimentare:

- Lucreția Pețan, Aurelian Cismaș - consilieri Serviciul Locuințe Spații Comerciale, tel. 0259/437.000, int. 126.

 

 

 

     Ilie Bolojan                                                                     Cristian Popescu          

  

                   

                   Primar                                                                        Director executiv adj

 

 

Fișiere - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza O.U.G 68/2008, a spaţiului cu destinaţia de anexă la cabinete medicale (magazie deșeuri periculoase), situat in Oradea, str. Horea, nr.16

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert