Trimite unui prieten

Licitatie publica pentru vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta

Joi , 24 Decembrie 2020, 9:04

Exportă PDF - Licitatie publica pentru vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta Tipărește pagina - Licitatie publica pentru vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta Trimite unui prieten - Licitatie publica pentru vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie publica - Sesiunea a I - a

 

1. Informatii privind autoritatea contractanta:

     Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in mun. Oradea - 410100, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel: 0259/408.865; 0259/437.000; fax: 0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail persoana de contact: locuinte@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandute, conform OUG nr. 57 din 03.07.2019, art. 332-333, HCL nr. 1042 din 17.12.2020 si HCL nr. 1043 din 17.12.2020.

     Vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a Municipiului Oradea, situate in Oradea, Calea M-sal Al. Averescu nr. 47 ap. 1 si Calea Clujului nr. 200, in suprafața de 31,60 mp, respectiv 25,50 mp, conform caietului de sarcini.     

      3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul locatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale din cadrul Primariei Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1 jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita la caserie sau se poate descarca de pe site gratuit.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 04.01.2021 ora 9:00.

4. Informatii privind ofertele:

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

     14.01.2021, ora 9:00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

     4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

      Se depun intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat format A4.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

     15.01.2021 ora 11:00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1 jud. Bihor, Sala Mica, etaj 1.

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

     Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10, cod 410033, tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:

     21.12.2020.

 

 

Fișiere - Licitatie publica pentru vanzarea a doua imobile cu destinatia de locuinta

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421