Trimite unui prieten

Vanzare a 2 parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea

Marti , 23 Iunie 2020, 13:37

Exportă PDF - Vanzare a 2 parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea Tipărește pagina - Vanzare a 2 parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea Trimite unui prieten - Vanzare a 2 parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea

 

Primaria Municipiului Oradea

organizeaza licitatie publica deschisa

 

1.  Informatii privind autoritatea contractuala :

     Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în  mun. Oradea - 410100, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, tel:0259/408.812; 0259/437.000, +223; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail persoana de contact: spatrimoniu@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandute, conform OUG nr.57 din 03.07.2019, HCL nr.519 din 13.06.2019, completata si modificata prin HCL nr.974 din 28.11.2019 si HCL nr.309 din 27.04.2020.

      Vanzare a 2 parcele de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, identificate astfel:

Parcela A, 1.319 mp, Nr.cadastral/CF 202651, situata in intravilan, zona strazii Calea Clujului - fara acces direct la drum.

Parcela B, 260 mp. Nr.cadastral/CF 207462, situata in str.Titus Popovici .

      3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, ghiseul 2 - Piramida sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la ghiseul 2 - Piramida din cadrul Primarie Municipiului Oradea,  Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita la caserie sau se poate descarca de pe site gratuit.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 18.06.2020 ora 14:00.

4. Informatii privind ofertele:

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 01.07.2020, ora 09:00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

     4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

      Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

     01.07.2020 ora 13:00, Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, jud. Bihor, sala mica, etaj 1.

6.  Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

     Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:

     09.06.2020.

 

 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea