Trimite unui prieten

Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14

Marti , 2 Iunie 2020, 12:39

Exportă PDF -  Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14 Tipărește pagina -  Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14 Trimite unui prieten -  Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14

 

 Municipiul Oradea

organizeaza licitatie publica deschisa

 

1.  Informatii privind autoritatea contractuala :

     Municipiul Oradea, cu sediul în  mun. Oradea - 410100, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408.887; 0259/437.000, +126; fax:0259/436.276; e-mail: primarie@ oradea. ro, e-mail persoana de contact: spatii@oradea.ro.

2. Informatii privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie vandut, Conform OUG nr.57 din 03.07.2019 si  a H.C.L nr. 860 din 31.10.2019:

       Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14, înscris în CF nr. 172748 - Oradea, având nr. cadastral 10898, compus din: Corpul A: cu suprafața utilă de 695,64 mp, suprafața construită de 888 mp; Corpul B: cu suprafață utilă de 220,84 mp, suprafața construită de 279 mp; Corpul C: cu suprafața utilă de 20,20 mp, suprafața construită de 31 mp și terenul în suprafață de 2.525 mp.  

      3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele pot intra in posesia documentatiei:

La cerere de la sediul institutiei, Serviciul Locuinte,Spatii Comerciale sau se poate consulta site-ul www.oradea.ro, sectiunea - licitatii.

3.2. Denumirea si adresa serviciului din cadrul organizatorului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Se poate obtine de la Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale din cadrul Primariei Municipiului Oradea,  Piata Unirii  nr. 1 jud. Bihor.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea documentatiei de atribuire:

Daca se ridica de la sediul institutiei, 40 lei / exemplar, ce se achita la casierie sau se poate descarca de pe site gratuit.

3.4. Data limita pentru solicitare clarificari: 19.06.2020 ora 09:00.

4. Informatii privind ofertele:

     4.1. Data limita de depunere a ofertelor:

     26.06.2020, ora 09:00.

     4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

     Primaria Municipiului Oradea, Piata Unirii  nr. 1, jud. Bihor, parter, ghiseele 1-2.

     4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:

      Se depun intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat format A4.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

     26.06.2020 ora 13:00, în Sala de sedinte a Primaria Municipiului Oradea - Directia Patrimoniu Imobiliar (sala 201), P-ta Unirii nr.1, et. II.

6. Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

     Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033,  tel. 0259-414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro

7.  Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii:  03.06.2020.

 

 

 

Fișiere - Vânzarea imobilului - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Enescu nr. 14

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea