Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte colective – str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Marti , 21 Iunie 2016, 14:53

Exportă PDF - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T 	privind  elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6  -	Construire imobil locuinte colective –  str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

A N U N T

            privind  elaborare PUZ - Reconversie functionala din zona R3a in zona R6

-       Construire imobil locuinte colective -

 str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata,  in vederea - reconversiei functionalale din zona de locuinte unifamiliale sau bifamiliale de tip R3a in zona de locuinte multifamiliale de tip R6 si construire imobil de locuinte colective, conform proiectului nr.03/16 elaborat de arh.Maxim Alexandru (varianta 2);

            Planul urbanistic zonal este initiat de catre Luckacs Imre Robert.

- Aria supusa procesului de reconversie functionala este constituita din parcelele situate la frontul vestic al str.Mangaliei, pe tronsonul cuprins intre str.Barcaului si str.Meziadului, si partial pe frontul estic al acesteia;

1) Reglementari pentru zona de locuinte multifamiliale de tip R6;

   - regim maxim de inaltime: D+P+3E;

   - POT maxim = 45,0%; POT maxim = 55% pentru parcele de colt;

   - CUT maxim = 2,0;   CUT maxim = 3,0 pentru parcele de colt;

   - limita de implantare: la aliniamentul str.Mangaliei (pe frontul estic), respectiv 2,0m de la aliniamentul str.Mangaliei (pe frontul vestic);

   - retrageri fata de mejdiile laterale: cu respectarea prevederilor Codului Civil si OMS 119/2014 cu privire la insorire;

   - retragere spate: minim jumatate din inaltimea cladirii;

2) Reglementari pentru parcela care a generat PUZ-ul:

   - regim de inaltime: D+P+2E - D+P+3E; H max la strada: 11,80m;

   - nr.apartamente: maxim 9;

   - limita de implantare; 0,8m de la aliniamentul str.Mangaliei, cu un corp de cladire la aliniamentul str.Mangaliei (la nivelul etajelor superioare);

   - retrageri fata de mejdii: 0,90m fata de mejdia dreapta, min 2,25m fata de mejdia stanga, minim 7,2m fata de mejdia posterioara;

   - nr.locuri de parcare amenajate in incinta : 11; - spatii verzi amenajate: 20% din suprafata parcelei;

- Accesul in incinta se va realiza din str.Mangaliei prin gang de acces;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 23.06 - 18.07.2016 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni - joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 - 15:30).).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

            Persoanele responsabille cu informarea si consultarea publicului sunt d-na  Turbucz Maria si d-na Ciente Camelia,  consilieri in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 19.07- 02.08.2016 pe paginile de internet: www.oradea.ro.                 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ – Reconversie functionala din zona R3a in zona R6 - Construire imobil locuinte colective – str.Mangaliei, nr.39, nr.cadastral 153396 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421