Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

Miercuri , 28 Februarie 2018, 12:26

Exportă PDF - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

 

A N U N T

 

privind elaborare PUZ  Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462

 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal de urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte - avand ca zona de studiu Zona delimitata de:  str.Venus, str.Uranus,  teritoriul studiat prin PUD aprobat cu HCL nr.762/2005 si  teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.1172/2008;

        Planul urbanistic zonal este initiat de FRITEA ILIE  si elaborat de arh.Pop Adrian Radu, specialist cu drept de semnatura RUR;

 

  Prevederi cuprinse in P.U.Z.urbanizare - R.L.U. propuse:

- Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unei subzone din UTR ULiu din zona str.Calea Santandrei - str.Uranus - str.Terra, stabilindu-se

  - etapizarea urbanizarii prin impartirea zonei specificate in avizul de oportunitate nr.126/2018 in 2 subzone (subzona 1 fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism, iar subzona 2 urmand a se reglementa intr-o etapa ulerioara prin PUZ), conform plansei U/3:

  - stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0%;  

- Terenul care a generat PUZ-ul se va parcela, rezultand 5 loturi (4 destinate amplasarii de locuinte si unul destinat unor functiuni mixte (servicii cu acces public, dotari de interes public, locuinte);

- Parcelele identificate cu nr.cad.196870, 177462 nu-si modifica forma si suprafata, fiind destinate unor functiuni mixte (servicii cu acces public, dotari de interes public, locuinte);

- regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire, servicii cu acces public, dotari de interes public;

    - H max: trei niveluri supraterane - trei niveluri supraterane: - S+P+1+M/R, D+P+E;

    - POT max = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 4,50m - aliniere obligatorie (exceptie Lot 6);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: pentru Lot1-Lot5: in total 6,0m (2m fata de mejdia NV, 4,0m fata de mejdia SE); Lot6-Lot7: minim 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 6,0m pentru Lot1 - Lot5, respectiv Cod Civil pentru Lot6-Lot7;

    - circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se realizeaza pe str.Venus si str.Uranus; Nu se propun alte strazi noi;

    - echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente pe str.Terra, prin extinderea acestora;

   In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 28.02.2018 - 24.03.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor din PUZ,  la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( luni - miercuri: 8:30-15:30, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

 

Persoana  responsabilla cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia, consilier, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.03. - 09.04.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

                                       Arhitect sef

                                    Antonina Buruiana


 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte si functiuni mixte nr.cad.196871, 196870, 177462 zona str.Calea Santandrei - str.Venus - str.Uranus -Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421