Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea - Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Joi , 6 August 2015, 8:44

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004 Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004 Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea -  Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

 

A N U N T

privind elaborarea PUZ modificator "Cartier Europa",Oradea -

Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal modificator pentru modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre CARTIERUL EUROPA reprezentat prin SZANTO-TORJA SAMUEL, se propune modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004, pentru Cartierul de locuinte Europa, cu privire la modul de utilizare a terenului, indicii urbanistici, posibilitatile de extindere a cladirilor, functiuni compatibile admise, imprejmuiri, conform proiectului intocmit de catre SC PANNON PROIECT SRL - arh. Czirjak J.Levente, conform planselor U/7, U/8, U/9, U/10 aferenta PUZ.

Noile reglemenatari propuse sunt urmatoarele:

- POTmaxim = 40,0%, respectiv CUT maxim = 0,8, pentru parcelele cu suprafata mai mica de 350,0mp;

- POTmaxim = 35,0%, respectiv CUT maxim = 0,7  pentru parcelele cu suprafata mai mare de 350,0mp;

- Regimul de aliniere referitor la extinderi in regim de inaltime P (terase inchise sau deschise, windfanguri): 2,5m in fata, respectiv 3,0m in spate;

- Extinderile la nivel P+E se vor realiza doar cu respectarea aliniamentului principal si a indicilor urbanistici;

- Realizarea unor anexe de tip filigorie cu o suprafata la sol de maxim 16,0mp, in gradinile din spatele caselor, cu respectare Cod Civil

- Retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

- Imprejmuiri: garduri transparente (lemn sau metal) cu Hmaxim = 1,5m - la strada; garduri netransparente sau transparente cu Hmaxim = 2,0m - pe mejdiile laterale; garduri  din lemn cu Hmaxim = 2,5m, cu soclu de 0,5m (obligatoriu) - catre arterele de circulatie majora (str.Ogorului, str.Universitatii, str.Islazului);

- pentru loturile de colt, imprejmuirea la frontul stradal va fi tratata astfel: - garduri transparente (lemn sau metal) cu H = 1,5m - pe latura care include accesele (auto si pietonal); - garduri transparente sau opace cu H = 1,5m - pe cealalta latura;

- pe loturile de capat la locuintele insiruite se pot construi garaje care vor fi amplasate la frontul strazii si vor prelua H cornisa, H coama si panta acoperisului de la garajele existente autorizate;

- pentru extinderile de terase, panta acoperisului si materialul din care va fi realizata invelitoarea vor fi tratate unitar, conform memoriului tehnic aferent PUZ; Extinderile de terase se vor realiza din material vitrat;

- inchiderile de logii vor fi permise numai daca acestea se vor realiza din material vitrat, unitar pentru un corp de cladire;

- Functiuni permise: locuinte P+M, P+E; amenajare sediu firma, birouri si servicii de cartier care nu produc zgomot, trafic sau orice alt tip de discomfort, cu acordul vecinilor direct afectati; 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 06.08.2015 - 31.08.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz si d-na Camelia Ciente,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   cmuat@oradea.ro           

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.09.2015 - 15.09.2015 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ modificator “Cartier Europa”,Oradea - Modificarea reglementarilor impuse prin PUD aprobat prin HCL 1146/2004

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421