Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

Vineri , 16 Noiembrie 2012, 15:22

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reconversie functionala, din zona A in zona C8, a terenurilor cuprinse intre str. Czaran Gyula, amplasamentul studiat prin PUZ aprobat prin HCL 747/2007, drumul secundar de acces la complexul comercial Oradea Shoping CitY si grupul de locuinte din zona agricola aferenta fermei pomicole, conform proiectului intocmit de catre SC Gispro SRL - arh. Diana Sime.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC SERGIDIA SRL, se propune reconversia functionala a zonei specificate mai sus conform plansei U/3 Reglementari si mobilarea parcelei identificata cu nr.cad. 171618 conform propunerilor prezentate in plansa U/5 aferenta PUZ.

Reglementarile pentru zona studiata:

- POT maxim propus = 60,0%; - CUT maxim propus = 1;

- Regim de inaltime: P+E;

- Intre zona de servicii si cea de locuinte se va amenaja o zona de protectie (perdea verde);

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ -ul:

- POT propus = 13,6%; CUT propus = 0,21; Regim de inaltime:P+E;

- Limita de implantare: 9,0m de la aliniamentul str. Czaran Gyula;

- Retrageri laterale: 0,80m fata de mejdia dreapta, respectiv 7,30m fata de mejdia stanga;

- In incinta se vor amenaja 10 locuri de parcare pentru camioane si 3 locuri de parcare pentru autoturisme;

Restul parcelelor cuprinse in zona de studiu urmeaza a fi studiate prin documentatii de urbanism de tip PUD;

Accesul in zona se va realiza din str. Czaran Gyula, cu un profil de 12,0m.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 17.11.2012-11.12.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.12 - 27.12.2012 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Arhitect sef

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala din zona A in zona C8, amplasare sediu firma, amenajare parcare si imprejmuire teren, str.Czaran Gyula, nr.cad. 171618-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421