Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

Miercuri , 6 Februarie 2013, 14:42

Exportă PDF - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

 

A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru reconversia functionala a zonei delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor, din zona de tip R3a (destinata locuirii) in zona comerciala de tip C2 (spatii comerciale en-detail si servicii de cartier), conform propunerii prezentate in plansa "03/U- Plan Reglementari" aferenta proiectului nr.40/2012 intocmit de catre SC Arhipelag Proiect SRL - arh.Tivadar I.Daniel;

Prin planul urbanistic zonal initiat de Ples Radu, se propune reconversia functionala a zonei specificate mai sus si mobilarea parcelei identificata cu nr.cad. 173439, conform propunerilor prezentate in plansele 03/U si 06/U aferente PUZ.

 

Reglementarile pentru zona studiata:

- Pentru zona C2:

- POT maxim propus = 42,0% ; - CUT maxim propus = 0,70;

- Regim de inaltime: S+P+E;

- suprafata lot: minim 350,0mp;

- front la strada: minim 12,0m;

- limita de implantare: 0-4,5m;

 

Reglementari pentru parcela care a generat PUZ -ul:

- POT propus = 41,91%; CUT propus = 0,68;

- Regim de inaltime:P+E;

- Limita de implantare: la aliniamentul str. Mestesugarilor;

- Retrageri laterale: 0,70m fata de mejdia dreapta, respectiv 4,9m fata de mejdia stanga;

- Retragere spate: 2,3m;

- In incinta se vor amenaja 2 locuri de parcare aferente functiunii;

Accesul in incinta se va realiza din str. Mestesugarilor.

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 07.02.2013-03.03.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor ( 8:30-16:30).

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 04.03.2013- 18.03.2013 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

 

Arhitect sef

 

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborarea PUZ - Reconversie functionala pe zona delimitata de str. Mestesugarilor - str. Artarilor - str. O.Densuseanu - str. Salcamilor- construire Spalatorie auto, str.Mestesugarilor, nr.114A, nr.cad. 173439 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421