Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

Luni , 23 Mai 2016, 11:04

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren,

str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire casa D+P si imprejmuire teren, str. Bartok Bela, nr.cadastral 164360 - Oradea;

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de GALCHIS DANIEL RADU se propune  construirea unei case D+P si imprejmuire teren;

 

Ø  Avand in vedere ca parcela pe care se doreste edificarea constructiei face parte dintr-o dezmembrare realizata fara documentatie de urbanism, se impune elaborarea unui plan urbanistic zonal pe zona delimitata de str.Bartok Bela, str.Libelulei si proprietatile imprejmuite  de la est si sud;

Ø  Regim de inaltime pe parcela care a generat PUZ-ul: D+P;  Regim maxim de inaltime: D(S)+P+E(M);

Ø  POT maxim =35,0%;  CUT maxim = 0,6;

Ø  Prin PUZ se vor stabili reglementarile urbanistice pentru parcelele cuprinse in zona de studiu si caile de acces la fiecare parcela in parte;

Ø  Se va studia dezvoltarea si modernizarea retelei stradale, in corelare cu documentatiile avizate in zona;;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 25.05.2016 - 31.05.2016, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  maria.turbucz@oradea.ro.

 

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 01.06.2016-08.06.2016 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire casa D+P si imprejmuire teren, str.Bartok Bela, nr.cad.164360- Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421