Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea

Marti , 26 Martie 2013, 14:12

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru amplasarea unei constructii avand functiuni de servicii, birouri si locuinte colective, pe parcela identificata cu nr. cad. 158912, situata pe str. Louis Pasteur.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SC DAVAL SRL, se va studia amplasarea constructiei respectand urmatoarele conditii:

 

- functiunea propusa :imobil servicii, birouri si locuinte colective

- regim de inaltime: max.2S+P+ 7E+M;

- inaltime maxima la coama: 32,0m;

- se vor amenaja in incinta, locuri de parcare aferente fiecarei functiuni, potrivit prevederilor HGR 525/1996

- indici de utilizare a terenului: POTmax.80% , CUTmax.3,6;

- se vor studia conditiile de accesibilitate in zona corelat cu documentatiile de urbanism deja aprobate in zona

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 27.03. - 2.04.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 8.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 3-7.04.2013.

 

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Construire imobil servicii, birouri si locuinte colective 2S+P+7E+M, str. Louis Pasteur, nr. cad. 158912-Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421