Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea

Luni , 19 Februarie 2018, 13:33

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea

 

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru a studia conditiile de  parcelare a terenului reprezentat de parcelele identificate cu nr.cad. 187199 si 187200, in vederea amplasarii de locuinte , in zona strazilor Piersicilor si Calea Bihorului.

 

Prin planul urbanistic zonal initiat de dl. Pop Cornel, se vor defini parcelele destinate construirii, rezultate din dezmembrarea parcelelor identificate cu nr.cad. 192123 si 20936, respectiv  conditiile de extindere a retelei stradale din zona delimitata de strazile Tompa Mihaly, Van Gogh, drumul situat la limita vestica a parcelelor si Paraul Peta.

 

Reglementarile PUZ-ului vor defini functiunile zonei studiate, accesul la amplasamentul studiat, vor delimita parcelele destinate construirii, dezvoltarea  retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare, tinand seama de reglementarile urbanistice impuse prin HCL 501/2016  pentru UTR ULiu, in  corelare cu alte planuri urbanistice aprobate in zona.

Totodata se vor delimita zonele verzi cu acces public si dotarile de utilitate publica in acord cu reglementarile urbanistice specifice pentru UTR ULiu.

Regimul de inaltime, indicii urbanistici, amenajarea locurilor de  parcare si a spatiilor verzi aferent functiunilor propuse  vor respecta cerintele specifice pentru UTR ULiu, conform HCL 501/2016:

- regim de inaltime: maximum  trei niveluri  supraterane;

- POTmax.35%   CUTmax.0,9;

 

Terenul afectat de dezvoltarea retelei stradale sau de reglementarea profilelor transversale a drumurilor existente se va inregistra la CF cu destinatia drum, in proprietatea municipiului Oradea;

 

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 21-27.02.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul, in orice zi exceptand zilele de miercuri si joi,  in  intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:  milici@oradea.ro

                                                            Arhitect sef

                                                       Antonina Buruiana 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Dezmembrare teren, str. Apateului nr.cad.187199, 187200 Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421