Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire birouri cu locuinte de serviciu, strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390 - Oradea

Vineri , 23 Ianuarie 2015, 15:40

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire birouri cu locuinte de serviciu,  strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390  - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire birouri cu locuinte de serviciu,  strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390  - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire birouri cu locuinte de serviciu,  strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390  - Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire birouri cu locuinte de serviciu,
strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390 - Oradea


Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire birouri cu locuinte de serviciu in regim maxim de inaltime: S+P+2E+M/Eretras, strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390 - Oradea.
Prin planul urbanistic zonal initiat de dl. FILIMON DANIEL ROMI, se propune construire birouri cu locuinte de serviciu in regim maxim de inaltime: S+P+2E+M/Eretras, strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390 - Oradea, in urmatoarele conditii:
- Regim maxim de inaltime: S+P+2E+M/Eretras;
- POT maxim = 50,0%; CUT maxim = 1,6;
- Corelarea numarului locurilor de parcare cu functiunile propuse (pentru locuinte - minim un loc de parcare pe unitatea de locuit, iar pentru birouri conform HGR 525/1996 actualizata);
- Spatii verzi amenajate, conform prevederilor legale in vigoare;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 26.01.2015 - 02.02. 2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 03.02.2015 -17.02.2015 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro
Arhitect sef

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire birouri cu locuinte de serviciu, strada Lapusului, nr.22, nr.cad.186390 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421