Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire biserica si centru social, str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301 - Oradea

Luni , 16 Martie 2015, 15:16

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ –  Construire biserica si centru social,  str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301  - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ –  Construire biserica si centru social,  str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301  - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ –  Construire biserica si centru social,  str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301  - Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire biserica si centru social,
str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301 - Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru „Construire biserica si centru social, str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301 - Oradea".
Prin planul urbanistic zonal initiat de catre PAROHIA GRECO-CATOLICA SFANTUL ANTON ORADEA, se propune construirea unei biserici si centru social, in urmatoarele conditii:
- regim de inaltime propus pentru biserica: S+P;
- regim de inaltime propus pentru centrul social: P+M;
- indici de utilizare a terenului: POT propus = 31,00% si CUT propus = 0,50;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.03.2015 - 25.03.2015, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 26.03.2015-31.03.2015 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire biserica si centru social, str.Piata Bobalnei, nr.cad.188301 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421