Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

Miercuri , 8 August 2012, 10:11

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

A N U N T
privind intentia de elaborare PUZ - Construire spalatorie auto,
str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Construire spalatorie auto prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) - Oradea.
Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nl Ples Radu, se propune reconversia functionala a zonei cuprinse intre str. Mestesugarilor - str. str. Ovidiu Densuseanu - str. Artarilor si str. Salcamilor, din zona R3a in zona de locuinte si servicii precum si construirea unei spalatorii auto pe parcela identificata cu nr.cad.173439, in urmatoarele conditii:
- regim de inaltime : P+E;
- indici de utilizare a terenului: POT max =42,0% si CUT max = 0,66;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 09.08-16.08.2012, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, sau d-na Ciente Camelia consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro sau camelia.ciente@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 17.08-22.08.2012 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Arhitect sef

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Construire spalatorie auto, str. Mestesugarilor, nr.114A, prin reconversie functionala a str. Mestesugarilor (tronsonul cuprins intre str. Ovidiu Densuseanu si str. Salcamilor) -Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421