Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea

Miercuri , 10 Septembrie 2014, 15:22

Exportă PDF - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte,  str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,
str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea
Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare a unui teren situat pe str.Apelor - Oradea.
Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Csiszer Emoke, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad. 187483 in vederea amplasarii de locuinte individuale in regim mic de inaltime, in urmatoarele conditii:
- Regim de inaltime: S(D)+P+E
- indici de utilizare a terenului: POT max =35,0% si CUT max = 0,50;
In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 11.09.2014 - 17.09.2014, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: cmuat@oradea.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 18.09-22.09.2014 si pe site-ul www.oradea.ro

Arhitect sef

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str.Apelor, nr.21, nr.cad.187483 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421