Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea

Joi , 17 Ianuarie 2013, 15:07

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea

 

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren, identificat cu nr. cad. 1775-Oradea, situat pe str.

Zona Nojoridului, in scopul construirii de locuinte unifamiliale in regim de inaltime D+P+E(M).

Prin planul urbanistic zonal initiat de Motrescu Dragos si Maria, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad.1775, in vederea de amplasarii de locuinte individuale, in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime : S(D)+P+E(M);

- indici de utilizare a terenului: POT max = 35,0% si CUT max = 0,80;

- suprafata minima lot: 350,0mp;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.01- 24.01.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Maria Turbucz consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: maria.turbucz@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 25.01-29.01.2013 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona strazii Nojoridului, nr.cad. 1775 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421