Trimite unui prieten

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea

Luni , 18 Februarie 2013, 14:47

Exportă PDF - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea

 

A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,

str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea

 

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal de parcelare a unui teren situat pe str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de SCHMIDT TIBOR si MINCSIC MIRCEA, se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad.4029 in vederea amplasarii de locuinte individuale, in urmatoarele conditii:

- regim de inaltime : S+P+E+M;

- indici de utilizare a terenului: POT max =35,0% si CUT max = 0,60;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 20.02.2013-26.02.2013, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Ciente Camelia consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408877, e-mail: camelia.ciente@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 27.02-03.03.2013 si pe site-ul www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

 

Arhitect sef

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind intentia de elaborare PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Episcop Ioan Alexi, nr.60 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421